Social

Începând cu 1 ianuarie 2022, alexăndrenii vor plăti gunoiul la primărie / Contractele cu Polaris vor fi reziliate

Primăria municipiului Alexandria a anunțat, pentru data de 23 noiembrie 2021, o dezbatere publică a Proiectului de hotărâre de Consiliu local  privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal  2022.

Proiectul aprobă Regulamentul de instituire a taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022, iar hotărârea se aplică pentru plata taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice datorată pentru anul fiscal 2022 și va intra în vigoare începând cu 01.01.2022. Contractele de prestări de servicii de salubrizare încheiate de operatorul de salubrizare, în speță Polaris M. Holding, cu persoanele fizice din municipiul Alexandria vor fi reziliate de către acesta, până la data de 01.01.2022.

Potrivit acestui regulament, “toate persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Municipiul Alexandria sau care au domiciliul pe raza altei unități administrativ-teritoriale, dar locuiesc efectiv într-un imobil situat pe raza Municipiului Alexandria, au calitatea de utilizatori casnici ai serviciului de salubrizare. Persoanele fizice care dețin în proprietate o clădire (locuită/nelocuită/locuită temporar), indiferent de destinația ei (rezidențială/nerezidențială/mixtă), aflată pe teritoriul administrativ al Municipiului Alexandria, au obligația de a depune Declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru fiecare proprietate deținută, indiferent dacă este locuită de proprietar sau dată în folosință (comodat, închiriere, concesiune, etc) altor persoane fizice sau depun o declarație pe propria răspundere privind situația de fapt referitoare la numărul de persoane care locuiesc efectiv în imobilul respectiv și datorează taxa specială de salubrizare, în condițiile stabilite prin prezentul regulament”.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabilește și se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, astfel că pentru persoane fizice este de 9,95 lei/lună/persoană.

Persoanele fizice au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru fiecare unitate locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este utilizată de alte persoane fizice (închiriată, comodat, etc), pentru toate persoanele din imobil care beneficiază de serviciul de salubrizare, proprietarul devenind subiect de drept fiscal. Declarațiile de impunere/rectificative se depun până la 31.12.2021 la registratura Primăriei Municipiului Alexandria – Direcția Impozite și Taxe, se comunică prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice pe adresa de mail primalex@alexandria.ro sau ditlpf@alexandria.ro însoţite de actele de identitate ale proprietarului si ale persoanelor care locuiesc efectiv in acest imobil. Formularele declarațiilor de impunere/rectificative sunt disponibile și online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, accesând adresa web: www.alexandria.ro. Nedepunerea Declarațiilor de impunere/rectificative, la termenele stabilite, dă dreptul organului fiscal local să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare.

Taxa specială de salubrizare se datorează annual, cu termen de plată în două rate egale, astfel: – 31 martie inclusiv, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie; – 30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

One Comment

  1. Inseamna ca fiecare cetatean sa aiba un contract de salubrizare cu primaria. Exista un asemenea document sau urmeaza sa fie elaborat? Cat o sa dureze elaborarea si efectuarea contractelor cu cetatenii?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.