Economie

Guvernul a aprobat ajutorul “de minimis” pentru compensarea efectelor secetei

Date fiind efectele negative ale fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole, Guvernul a emis o hotărîre privind instituirea schemei ajutoarelor “de minimis” pentru compensarea acestor efecte care se acordă producătorilor agricoli. Sprijinul financiar se exprimă sub forma unei subvenţii, cuantumul acesteia fiind de 100 lei/hectar, el acordîndu-se pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minimum un hectar şi maximum 10 hectare, inclusiv, fără însă a se depăşi plafonul maxim prevăzut la articolul 3, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1535/2007, respectiv echivalentul în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani. Sprijinul se acordă pentru fiecare beneficiar într-o singură tranşă, începînd cu data de 1 noiembrie 2012. Beneficiarii sprijinului financiar reprezentînd ajutorul “de minimis” nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă de 3 ani, începînd cu anul în care sprijinul a fost acordat de la bugetul naţional.

Beneficiază de subvenţie: producătorii agricoli persoane fizice, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, persoanele juridice, precum şi orice formă asociativă cu, sau fără, personalitate juridică, constituită conform legii. Pentru obţinerea sprijinului financiar, producătorii agricoli întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Hotărîrea Guvernului României nr. 897/2012, care reglementează acordarea acestui sprijin financiar, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 639/7 septembrie 2012, cereri care se depun începînd de luni la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Teleorman, pentru terenurile aflate în raza acestuia pînă la data de 15 octombrie 2012. Cererile vor fi însoţite de: 1. copia BI/CI aI/a  solicitantului, ori, după caz, împuternicirea/procura notarială şi copia BI/CI al/a reprezentantului legal;2. dovada existenţei unui cont activ la o bancă/trezorerie; 3. copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”, de către centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiei pentru agricultură (APIA); 4. adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, reieşind că el deţine suprafeţe de culturi agricole în teren arabil. Toate aceste documente care însoţesc cererea vor fi prezentate în original şi copie, aceasta fiind certificată de reprezentantul DADJ Teleorman, prin înscrierea sintagmei “conform cu originalul”.

Dacă un producător agricol deţine în exploatare suprafeţe de teren arabil situate în unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite poate formula cereri de sprijin financiar, care se vor depune la direcţiile judeţene în a căror rază teritorială se află suprafeţele în cauză, cu obligaţia încadrării în plafonul ajutorului “de minimis”, respectiv echivalentul în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani. Acest ajutor “de minimis” nu poate fi cumulat cu ajutoarele de stat acordate potrivit HGR nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate”, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 7.500 euro/beneficiar/3 ani. Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul HGR nr. 897/2012, prin înscrierea, sau atestarea, de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente acestui sprijin, sumele recuperîndu-se potrivit prevederilor legale.

B. SCHMIDT

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.