Politic

Grijă pentru persoanele aflate în dificultate

În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Teleorman a fost aprobat noul Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. Având în vedere expunerea de motive prezentată de preşedintele Consiliului Judeţean Adrian Ionuţ Gâdea, raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică, buget -finanţe privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C., prevederile Consiliului Judeţean privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, precum şi raportul de avizare a Comisiei de studii şi prognoze economico- sociale, buget finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţia socială şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, consilierii judeţeni au votat în unanimitate.

În structura de personal a D.G.A.S.P.C. au intervenit unele modificări, întrucât Regulamentul de organizare şi funcţionare este un instrument de organizare care descrie structura Direcţiei, prezentând pe diferitele ei compartimente atribuţii, competenţe şi responsabilităţi. Numărul de posturi este raportat la numărul de beneficiari şi cazuri active, astfel încât D.G.A.S.P.C. să poată pune în aplicare politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.