Economie

Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

În ședința de Guvern din 16 noiembrie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

“Sprijinul destinat producției românești, de maximum 500.000 euro per întreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor, fabricarea uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă este parte a răspunsului guvernamental la dificultățile înregistrate de procesatorii din industria alimentară, ca urmare a declanșării războiului din Ucraina. Alocăm o sumă totală de 200 milioane de euro sub formă de granturi, pentru a compensa parțial creșterea costurilor suportate legate de constituirea stocurilor de materie primă și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare”, a declarat ministrul Petre Daea.

Beneficiarii schemei sunt operatorii economici care desfășoară activități încadrate în următoarele clase de clasificare: Cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit, Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Grantul financiar reprezintă suma maximă care se acordă per operator pentru asigurarea unor cantități minime de faină de grâu, mălai, ulei de floarea soarelui, lapte consum și produse lactate și furaje combinate pentru hrana animalelor.

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și /sau rapiță.

Dacă stocurile constituite sunt mai mici decât cele prevăzute, nivelul grantului financiar se diminuează procentual, în mod corespunzător.

Dacă stocurile constituite de beneficiar sunt mai mari decât cele prevăzute, se acordă nivelul maxim al grantului financiar.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor de stat sunt de 985.740.000 lei și reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200.000.000 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru a fi eligibili la acordarea grantului prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: să solicite ajutorul de stat; să constituie stocuri necesare procesării, respectiv stocuri de grâu în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022— 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022— 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu şi/sau orz şi/sau porumb şi/sau soia şi/sau rapiţă, în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv; să deţină autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizaţie sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/ emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operaţională de măciniş/procesare a unităţii; să prezinte un raport lunar de producţie din anul 2022; să deţină certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator, cu menţiunea codului/codurilor CAEN; să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor şi emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menţionarea cantităţii; să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.