Politic

Fost consilier local din judeţ, în conflict de interese administrativ

Agenţia Naţională de Integritate a dat publicităţii un nou lot de aleşi locali incompatibili, printre aceştia şi Liviu Bîrsănel, fost consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Răsmirești.

Potrivit raportului întocmit de inspectorii ANI, acesta a votat favorabil, în data de 14 septembrie 2012, pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind asocierea cu Asociația Sportivă „Voința” Răsmirești și darea spre administrare sub formă de comodat a terenului de fotbal din proprietatea Consiliului Local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, întrucât deținea la acea dată calitatea de președinte al asociației. Astfel susţin inspectorii de integritate, Liviu Bîrsănel s-a aflat în conflict de interese administrativ, încălcând dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”, „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”, iar „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”. Totodată, mai susţin inspectorii de integritate, fostul consilier local a încălcat şi art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, precum şi art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 potrivit căruia„Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.