Social

Final de proiect cu finanțare europeană la Școala Gimnazială nr. 2 Videle / “Școala mea, o școală a stării de bine!”

În perioada 01.11.2022 – 30.04.2024, Școala Gimnazială nr. 2 Videle a derulat proiectul “Școala mea, o școală a stării de bine!”, finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus+, cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588, Acțiunea cheie 1- Educație școlară.

Aflat  în acord cu țintele strategice propuse prin planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle pentru perioada 2022-2027, cu specificul și prioritățile programului Erasmus+, precum și cu prioritățile naționale,  proiectul a urmărit să contribuie la dezvoltarea la nivelul instituției aplicante a unei culturi organizaționale bazată pe colaborare, încredere, respect, reciproc, stare de bine, nevoi care au devenit evidente în contextul pandemiei COVID și al școlii online.

Proiectul s-a adresat cadrelor didactice interesate de dezvoltarea profesională, de schimbul de experiență și transferul de bune practici, îmbunătățirea calității educației școlare prin dobândire și transfer de cunoștințe și competențe privind educația non-formală, educație outdoor, activitățile extrașcolare, pentru a putea  contribui la asigurarea unei bune stări de sănătate fizică și emoțională a elevilor, la cultivarea, la nivelul școlii, a unei atmosfere de coloborare, prietenie, stare de bine. În parteneriat cu furnizori de formare europeni cu expertiză, în perioada iunie-iulie 2023, s-au desfășurat 4 fluxuri de formare profesională, selectate în conformitate cu nevoile de dezvoltare  identificate la nivel instituțional și individual,  la care au participat 12 profesori reprezentând ariile curriculare: “Învățământ primar”, “Limbă și comunicare”, “Matematică și științe”, “Om și societate”.

Activitățile de formare au fost  urmate de numeroase activități de diseminare și valorificare a rezultatelor învățării la nivelul școlii, dar și la nivel de comunitate prin organizarea unor activități de învățare în colaborare cu părinții și autoritatea locală. De asemenea, cadrele didactice participante la activitățile de formare au împărtășit rezultatele învățării în cadrul întâlnirilor metodice, cercurilor pedagogice, prin participarea la conferințe, simpozioane la nivel județean, național, european etc. Ca urmare a participării la activitățile de învățare internaționale, la nivelul școlii s-au proiectat și implementat numeroase   activități didactice curriculare și extracurriculare care au presupus valorificarea competențelor  formate și a achizitiior dobândite. Pe perioada cursurilor, în cadrul orelor, dar și pe perioada vacanței de vară 2023, prin programul “Școala de vară”, profesorii au proiectat lecții și activități atractive care au inclus și valorificat  metode de educație non-formală, activități desfășurate în aer liber, activități de educație cu părinții, ore de consiliere și orientare cu scopul de a  cultiva premisele pentru crearea unei stări de bine, valorificând metode interactive, participative, ascultarea activă, comunicarea asertivă, dialogul.

Derularea proiectului s-a încheiat cu organizarea simpozionului interjudețean “Învață și dă mai departe!”, în data de 22 aprilie 2024, derulat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleroman, Centrul Județean de Excelență Teleorman. Simpozionul, la care au participat aproximativ 153 de cadre didactice de la școli din județul Teleorman, dar și din alte județe, a reprezentat o ocazie pentru popularizarea rezultatelor proiectului, prezentarea ghidului realizat în cadrul proiectului de către cadrele didactice participante, “Ghid de bune practici pentru cultivarea stării de bine în școală”, dar și de popularizare a unor experiențe și activități de învățare derulate de diferite școli prin programul Erasmus, ca exemple de bună practică și  surse de inspirație pentru participanți.

Considerăm că proiectul a reprezentat o soluție pentru îmbunătățirea calității relațiilor interumane după criza COVID, pentru combaterea comportamentelor intolerante, a actelor de violență, a discursului instigator la ură care au tins să prolifereze în timpul crizei sanitare. Cultivând inițiativa, încrederea, comunicarea, participarea prin proiectarea unor activități de învățare atractive și inovative, profesorii au contribuit la transformarea școlii într-un spațiu al stării de bine unde elevii vin cu plăcere, se regăsesc, participă, învață, au încredere deoarece aici “primesc aripi” spre orizontul cunoașterii. Rezultatele elevilor școlii (promovabilitate, frecvență, rezultate obținute la examene) se imbunătățesc, profesorii vin și rămân aici, asigurându-se stabilitate pe posturi și continuitate, școala își consolidează dimensiunea europeană și încrederea  la nivelul comunității, atrăgând un număr tot mai mare de elevi.

Pentru implementarea activităților proiectului Școala Gimnazială nr. 2 Videle a beneficiat de o finanțare europeană în valorare de 28755 Euro.

Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană  nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare. (Echipa de implementare a proiectului)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.