Social

Drepturi pentru adoptatori – indemnizații lunare de acomodare, de sprijin și asigurarea unor servicii de recuperare sau reabilitare medicală

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman anunță că “persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau doresc să adopte, și care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară”, potrivit art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.

Indemnizație lunară de acomodare – minim 1.700 lei

Reprezentanții agenției precizează cuantumul indemnizației lunare de acomodare ca fiind de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Așadar, cuantumul minim este de 1.700 lei, iar cel maxim nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Documentele necesare pentru a beneficia de această indemnizație sunt o cerere (formular tip), copia actului de identitate al solicitantului, copia certificatului de naștere al copilului, adeverința privind veniturile realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani, certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare și decizia de suspendare a activității eliberată de angajator. Acestea se depun la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman.

Indemnizație lunară de sprijin – 600 de lei

Indemnizația lunară de sprijin reprezintă un drept acordat adoptatorului, în cuantum de 600 de lei, pentru fiecare copil care se află în una din următoarele situații: are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu sau face parte dintr-un grup de doi frați adoptabili împreună. Indemnizația se majorează cu 50% pentru copilul care se află în una dintre următoarele situații: are împlinită vârsta de 7 ani, este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA sau face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună.

În cazul în care copilul adoptat întrunește cumulativ două dintre cele șase condiții menționate, indemnizația lunară de sprijin se majorează cu 75%, iar, dacă acesta, respectiv copilul adoptat, întrunește cumulativ toate condițiile dintr-una dintre categoriile de mai sus, indemnizația se majorează cu 100%. Această indemnizație lunară de sprijin poate fi acordată persoanei adoptate, la cerere, și după vârsta de 18 ani, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani. Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor pot fi accesate pe pagina oficială a agenției.

Asigurarea unor servicii de recuperare/reabilitare medicală, psihologice sau de altă natură – 1.500 lei pe an

Mai mult, un alt drept al adoptatorului este de a primi o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, pentru asigurarea unor servicii de recuperare/reabilitare medicală, psihologie sau de altă natură, “ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, acordată pe perioada etapei de monitorizare postadopție, atunci când nu a intervenit desfacerea adopției sau declararea nulității acesteia”, transmit reprezentanții agenției. De asemenea, și în acest caz, mai multe detalii pot fi accesate pe pagina oficială a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.