Economie

Documentele ce trebuie incluse în dosarele pentru compensarea pagubelor cauzate de secetă

secetaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoştinţa fermierilor teleormăneni că pot beneficia de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, numai dacă depun dosarele în termen, respectiv până la data de 30 noiembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv, producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare şi producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili, potenţialii beneficiari trebuie să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30% şi să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015. Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi, de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Întrucât mulţi fermieri reclamă faptul că nu au cunoştinţă de documentele care trebuie să însoţească cererea de solicitare a acestui tip de ajutor, APIA precizează că cererea de solicitare a ajutorului trebuie însoţită de copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; copie a atestatului de producător, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice şi document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.