Social

Din 2013, numărul maxim de persoane înscrise pe lista medicului de familie este de 2.200

mediciOdată cu intrarea în vigoare a noului Contract-cadru au fost stabilite şi condiţiile specifice de acordare a asistenţei medicale primare, precum şi condiţiile de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

Asistenţa medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare.

În ceea ce priveşte încheierea de contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, la contractare, furnizorul prezintă lista cuprinzând persoanele înscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzând persoanele înscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale.

În localităţile urbane, pentru anul 2013, numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, iar pentru 2014 numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, se stabileşte prin norme. Pentru medicii de familie al căror număr de persoane înscrise pe listele proprii se menţine timp de 6 luni consecutive la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane înscrise pe listă, în situaţia cabinetelor medicale individuale, contractul poate înceta, în condiţiile legii, prin denunţare unilaterală de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi excluşi din contract prin modificarea acestuia. Persoanele înscrise pe listele acestora pot opta pentru alţi medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. De altfel, există şi un prag maxim al numărului de persoane care pot fi înscrise pe lista unui medic de familie. Astfel, potrivit noului contract cadru intrat în vigoare la începutul acestei luni, “pentru asigurarea calităţii asistenţei medicale, numărul maxim de persoane înscrise pe lista medicului de familie este de 2.200”.  Cabinetele medicale vor funcţiona cu minimum un asistent medical, indiferent de numărul de asiguraţi înscrişi pe listă. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.