Economie

De luni, 14 ianuarie, a început depunerea cererilor pe Măsura 215, plăţi în favoarea bunăstării animalelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că începând de luni, 14 ianuarie, şi până pe 15 februarie 2013 inclusiv, se pot depune cereri de ajutor pentru Măsura 215, plăţi în favoarea bunăstării animalelor, pachetul a – porcine (a doua sesiune de depunere) acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 ani de la data de 15 februarie 2013.

Pot depune cereri beneficiarii Măsurii 2.1.5. – pachet a – Plăţi în favoarea animalelor – pachetul a – porcine, care nu au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi pentru bunăstarea animalelor – porcine.

Plăţile pentru bunăstarea animală se vor acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime evidenţiate în Ordinul nr. 149/2012, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. În cadrul angajamentelor încheiate beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

Beneficiari sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Cererea de ajutor va fi completată on-line de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro.

După tipărire, solicitantul o va depune la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Cererea de ajutor cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploatatiilor cu cod ANSVSA deţinute de un beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea beneficiarul .

Dovada depunerii cererii de ajutor la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, împreună cu documentele obligatorii pentru beneficiari o reprezintă bonul de mână care va conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea.

Cererea de ajutor pentru Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a – porcine va fi însoţiţă, obligatoriu, de următoarele documente: copie CUI sau CIF, după caz; copie buletin sau carte de identitate a titularului sau administratorului, reprezentantului legal sau împuternicitului; copie autorizaţie sanitar-veterinară sau copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizaţii sanitar-veterinare sau copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA; copia schiţei grajdului pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare sau spaţiul maxim de cazare pe boxa); programul de iluminat: vară/ iarnă (funcţie de data schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere şi categoria de porcine, după caz; graficul de livrare estimat anual; graficul de populare estimat anual; copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul; împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul şi document coordonate bancare. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.