Eveniment

D I S P O Z I Ţ I E privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 noiembrie 2020

Consiliul Județean Teleorman

D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 noiembrie 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,

Având în vedere:

– prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin.(1) și alin.(2),  lit. a), alin. (4) și alin. (6) coroborate cu cele ale art. 134, art. 135 și art. 182, alin (4)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 noiembrie 2020, ora 11,00, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Teleorman, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 dispune prin actele normative în vigoare.

Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se vor afișa pe site-ul consiliului județean.

Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în proiectul ordinii de zi care vor fi transmise în sistem electronic la adresa de e-mail: teleormanconsiliuljudetean@gmail.com.

Art. 5. Prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului județean, prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sunt aplicabile și în cazul ședințelor în sistem videoconferință.

Art. 6. Direcția juridică prin Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni, asigură convocarea consilierilor județeni în scris, prin e-mail sau telefonic.

Art. 7. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman.

Art. 8. Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni va comunica prezenta dispoziție, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Teleorman, consilierilor județeni și Serviciului informatic.

                                                                                                                    

ANEXĂ la dispoziția nr. 768 din 23 noiembrie 2020

            

                                           PROIECTUL ORDINII DE  ZI A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU DIN 27 NOIEMBRIE 2020, ORA 11,00

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.600.000 lei din Fondul de  rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman, pentru finanţarea cheltuielilor  urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Telorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, privind         reorganizarea   aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Telorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții, cu modificările și completările

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea .

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede  pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii darii in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publica a judetului Teleorman, in care isi desfasoara activitatea.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Extinderea si dotarea Sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”, in fazele de proiect pentru    autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C. si Proiect de organizare a executiei lucrarilor  – P.O.E.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluarii finale a managementului Bibliotecii Judetene  „Marin Preda” Teleorman – institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean  Teleorman.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea        organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1.   Proiect de hotărâre privind darea in administrare Bibliotecii Judetene „Marin Preda” a unui imobil, proprietate publica a judetului.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii darii in administrare Muzeului Judetean Teleorman a unui imobil proprietate publica a Judetului  Teleorman

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de resurse si asistenta educationala Teleorman, pentru anul  2020-2021.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Judetean Teleorman in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Alexandria, pentru anul scolar 2020-2021.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatilor  Consiliului Judetean Teleorman in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de        Educatie Incluziva Rosiorii de Vede, pentru anul scolar  2020-2021.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Adrian Ionuț Gâdea

 1. Diverse.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.