Social

Cum pot obţine indemnizaţie de şomaj absolvenţii de liceu din promoţia 2016

Monica DUMITRESCU

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman oferă servicii gratuite absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţia judeteană din raza de domiciliu, respectiv la punctele de lucru, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Absolvenţii de liceu promoţia 2016 se pot prezenta pentru înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj, până cel târziu la data de 2 august 2016 (inclusiv).

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile a început la data de 4 iunie.

În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe, şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se pot prezenta tot în termen de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii se vor prezenta cu următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; adeverintă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale; actele de studii şi calificare sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii formei de învătământ, în original şi copie.

Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi în evidenţele agenţiei, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii. Aceasta se acordă absolvenţilor o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită, pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul este de 250 lei/lună.

Absolvenţii promoţiei 2016, înregistraţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocupare Forţei de Muncă Teleorman pot beneficia în mod gratuit, de: informare şi consiliere profesională; mediere pentru identificarea unui loc de muncă; formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea; prime la încadrarea în muncă şi prime de mobilitate.

Absolvenţii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii: să se prezinte lunar, pe baza progrămării sau ori de câte ori sunt solicitaţi, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; să comunice în termen de 3 zile agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor (inclusiv admiterea într-o formă de învăţământ); să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţie; să caute activ un loc de muncă; să înştiinţeze în scris agenţia cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, numele medicului şi unitatea în care funcţioneaza acesta în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.