Politic

Cristian Duică: “În Roșiorii de Vede, este nevoie de programe pentru creșterea calității vieții”

– Domnule primar, ați putea face acum, când începeți execuția unui nou buget, un bilanț al anului 2014, ca să știe și oamenii de unde porniți?

– Da, în anul trecut, în strânsă conlucrare cu toți consilierii locali și colegii din cadrul Administraţiei Publice Locale, am aplicat cu maximă responsabilitate acele măsuri de natură să stimuleze creşterea calităţii vieţii cetățenilor din municipiul Roșiorii de Vede.Astfel si în anul 2014 am reuşit, împreună, să realizăm o parte din proiectele pe care ni le-am propus pentru dezvoltarea comunității noastre, iar pentru celelalte am făcut demersurile necesare obținerii de fonduri.

Grija pentru tânăra generație este un deziderat ce se reflectă în continua preocupare a autorităților locale de a asigura condițiile necesare unui climat socio-economic propice determinării copiilor noștri de a lua decizia rămânerii alături de părinți, în localitatea natală.

În anul 2013 vă spuneam că am demarat procedura de construire a noi locuinţe ANL pentru tineri. În 2014 a fost finalizat și dat în folosință primul bloc cu 16 apartamente, amplasat în strada Sf. Teodor. În curând, vor demara lucrările la alte 24 de apartamente, în zona Aleea Parc Nord.

Atragerea de fonduri nerambursabile rămâne o preocupare constantă a administrației locale. În acest sens, am semnat primul contract de finanţare, pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Roşiorii de Vede. Municipiul nostru a primit o finanţare nerambursabilă, în valoare de 15.569.119,56 lei, pentru proiectul “Modernizare şi reabilitare Campus Şcolar – Liceul Tehnologic nr. 2 din municipiul Roșiorii de Vede”.

Insuficiența sălilor de sport, în care elevii din învățământul preuniversitar să poată desfășura orele de educație fizică și activitatea competițională școlară, a impus demararea procedurilor necesare obținerii de fonduri pentru construirea a trei noi săli de sport, având o capacitate de 100 și 150 de locuri în tribune. Investiţia, care se derulează prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a demarat cu lucrările de construcție a sălii de sport la Școala Gimnazială “Dan Berindei”.

Am susținut și voi susține acordarea de burse școlare pentru performanțe deosebite și de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social, precum și premierea profesorilor ai căror elevi obțin rezultate notabile la olimpiadele și concursurile școlare. În anul calendaristic trecut, au fost acordate 670 de burse, pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiu.

– Spuneați, la un moment dat, de calitatea vieții. Mai concret, se poate vorbi de realizarea unor măsuri cu efect direct și imediat în acest sens?

– Municipiul Roșiorii de Vede face parte din proiectul “Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată”, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, având ca principal scop dezvoltarea de modele de politici urbane integrate pentru 5 oraşe-pilot, cu o populație sub 50.000 de locuitori.

La nivelul municipiului nostru, vor fi dezvoltate modele de politici urbane pe zona de studiu Cartierul “Cotorga”, considerat cartier dezavantajat social.

În cadrul proiectului “Valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.2., Operaţiunea “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile”, au fost parcurse mai multe etape, în urma cărora a fost atribuit contractul de antrepriză “Proiectare, construire, instalare și punere în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice de 2,84 Mw”. Energia verde produsă de centrala solară va aduce la bugetul local o economie de aproximativ 1,5 milioane de lei, înlocuind consumul de energie convențională în instituțiile publice și rețeaua stradală de iluminat.

Concomitent cu lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare executate în cadrul proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”, derulat prin S.C. APA SERV S.A., în municipiul Roșiorii de Vede s-au finalizat lucrările de extindere și reabilitare a capacității de producție, tratare și pompare a apei. Acestea au constat în reabilitarea frontului de captare Măldăeni, împrejmuirea zonei de protecție sanitară, reabilitarea staţiei de tratare Măldăeni (cămin de debimetru, stația de clorinare, stația de pompare), amenajarea spațiilor pentru laborator și dispecer, precum și a incintei stației de tratare, măsurarea clorului rezidual, al Ph-ului și a temperaturii apei la plecarea din stație.

În cadrul aceluiași proiect a fost finalizată și acțiunea de extindere şi reabilitare a Staţiei de epurare. Lucrările au vizat optimizarea soluţiilor tehnice pentru preluarea apelor uzate şi tratarea acestora în cadrul stației, în baza celor mai noi tehnologii aplicate la nivel european.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.