Social

Consiliul Local Alexandria decide care sunt situațiile pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure din municipiu

Consilierii locali alexăndreni vor dezbate și vota, în ședința de miercuri, 24 ianuarie, proiectul de hotărâre ce privește stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria. Conform proiectului de hotărâre, ajutoarele de urgență se acordă prin dispoziția scrisă a primarului, iar la baza acordării acestora vor sta anchetele sociale efectuate de Serviciul Ajutor și Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Alexandria și documentele prevăzute de normele în vigoare.

De asemenea, mai prevede proiectul de hotărâre, orice persoană singură sau un membru al familiei poate beneficia de un ajutor de urgență acordat prin dispoziție scrisă a primarului pe parcursul unui an pentru oricare situație prevazută de inițiativă. În schimb, familia sau persoana singură, după acordarea ajutorului de urgență, va prezenta în termen de maxim 60 zile documentele doveditoare din care să reiasă că ajutorul aprobat a fost utilizat în scopul solicitat.

Potrivit proiectului de hotărâre, situațiile pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria fac referire la: probleme medicale ale cetățenilor (boli incurabile și boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită investigații medicale de specialitate și tratamente medicale; sechele grave post COVID-19 dovedite cu acte medicale de specialitate; achiziționarea/ închirierea de dispozitive medicale care nu sunt acoperite integral de casa de sănătate; malformații congenitale; intervenții chirurgicale: neoplasm, cord și sistem vascular, sistem nervos și creier, sistem osos, boli rare, glande endocrine și sistemul oftalmologic; transplanturi), iar suma maximă care se poate acorda este de 2.000 lei; avarierea locuinței prin calamități naturale sau alte situații asemenea stabilite de Comitetul local pentru situații de urgență Alexandria (ajutorul de urgență constă în materiale de construcții stabilite prin deviz, la propunerea responsabilului pentru situații de urgență); ajutor pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu înmormântarea (pentru cei care nu beneficiază de ajutor social sau nu pot beneficia de ajutor din alte surse, nu dispun de resursele necesare acoperirii cheltuielilor cu înmormântarea și realizează un venit net lunar de maxim 400 lei/ membru de familie sau pentru persoana singură de maxim 800 lei (persoane supraviețuitoare).

De asemenea, între situațiile prevăzute de proiectul de hotărâre mai sunt: acordarea de lemne de foc pentru perioada sezonului rece și plata utilitaților de strictă necesitate: apă, canal, gunoi și energie electrică (pentru persoanele singure și familiile care nu dispun de resursele necesare achitării acestor utilități sau cumpărării de lemne de foc, astfel: acordarea de lemne de foc pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, se va face în baza unei alte hotărâri a consiliului local; sumele acordate pentru plata utilităților se vor face în condițiile prevăzute de HCL nr. 90/2012, modificată prin HCL nr. 367/2013, tabelul cu cetățenii va fi supus aprobării Consiliului Local, iar plata se va efectua în baza dispoziției scrise a primarului); probleme cu locuința (stare avansată de degradare a imobilelor care au fost afectate în timp de acțiunea factorilor climaterici, devenite periculoase pentru locuire și necesită lucrări de reparații, imobile locuite de familii sau persoane singure cu forme legale (în proprietate, închiriere public), iar din cauza veniturilor reduse ale familiei sau persoanei singure nu s-au putut efectua lucrări de reparații și de întreținere a locuinței – pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele singure care realizează un venit net lunar în cuantum de maxim 400 lei/membru de familie sau pentru persoana singură de maxim 800 lei.

Pe de altă parte, se încadrează în situațiile prevăzute de proiectul de hotărâre și branșamente la rețeaua de energie electrică sau la rețeaua apă-canal (pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele singure al căror venit net/lună/persoana singură sau pe membru de familie este de maxim 900 lei, iar compensarea procentuală se acordă în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie); prestații financiare excepționale pentru familiile care au în îngrijire copii și se confruntă cu probleme financiare deosebite (ajutorul va fi acordat pentru copii care se afla în urmatoarele situații: ca urmare a stabilirii unei măsuri de plasament; pentru depășirea situației care ar putea determina separarea copilului de familia sa; pentru depășirea situației care ar putea determina abandonul scolar; pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele singure care realizează un venit net lunar în cuantum de maxim 400 lei/membru de familie); ajutor pentru plata analizelor medicale (pentru persoanele care solicită admiterea în Centrul rezidențial pentru persoane fară adăpost, care nu realizează venituri și nu au calitatea de asigurat).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.