Social

Consiliul Local Alexandria a aprobat proiectul și cheltuielile aferente proiectului “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”

Întruniți în ședință ordinară, aleșii locali alexăndreni au dezbătut și votat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, în vederea finanțării acestuia din fonduri structurale.

Totodată, a fost aprobată valoarea totală a proiectului, în cuantum de 4.321.746,92 lei (inclusiv TVA), precum și contribuția proprie în proiect a UAT Alexandria, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de lei 86.434,94 (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului

Proiectul de hotărâre mai prevede că sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea în condiții optime, vor fi asigurate din bugetul propriu al UAT Municipiul Alexandria.

„Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii deja existente (sistem de canalizare, suprafața carosabilă, rețele de iluminat și sistem de canalizare) și realizarea unor spații de recreere urbană, care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din Municipiul Alexandria; promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit; asigurarea egalității de șanse, a grupurilor defavorizate și a celor cu probleme de ordin social prin regenerarea fizică, economică și socială a comunitatii ce traiește în zona blocurilor 100; asigurarea unor spații de recreere și locuri de joacă pentru copii; asigurarea bunăstării comunității prin reabilitarea sistemului de canalizare și iluminare”, se arată în raportul de aprobare al proiectului de hotărâre.

În ceea ce privește obiectivele specifice al proiectului, se are în vedere modernizarea acceselor carosabile cu o suprafață totală de 3.780 mp, prin refacerea integrală a infrastructurii rutiere în perioada de implementare a proiectului; refacerea și extinderea trotuarelor cu suprafață totală de 1.880 mp, în corelare cu modernizarea acceselor carosabile, pentru facilitarea și creșterea siguranței traficului pietonal în perioada de implementare a proiectului; realizarea de suprafețe ecologice – 1.650 mp; realizarea unei rețele de canalizare pluvială care va facilita preluarea și evacuarea apelor provenite din precipitații în zona marginalizată vizată de proeiect, în perioada de implementare; modernizarea rețelei de iluminat stradal cu scopul creșterii siguranței și confortului comunității din zona blocurilor 100 ce se va realiza prin proiect; realizarea unui spațiu de joacă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, respectiv 3-12 ani și a unei zone de recreere urbană (zonă de agrement) cu o suprafață totală de 650 mp, în vederea regenerării fizice și sociale din zona blocurilor 100, precum și amenajarea de spații verzi adicente blocurilor în suprafață de 1.910 mp, până la finalizarea proiectului.

Citește și: http://ziarulteleormanul.ro/incendiu-provocat-de-jarul-cazut-din-soba-la-o-gospodarie-din-cervenia/

Proiectul a fost declarat admis pentru finanțare de către Organismul Intermediar ADR Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.