Social

Consiliul local a aprobat lista de priorităţi cu alexăndrenii care ar putea primi locuinţe din fondul locativ de stat în 2013

Carmen Dumitrescu

Spaţiul locativ a fost întotdeauna o problemă importantă la nivelul municipiului Alexandria. Numărul mare de tineri fără posibilităţi materiale solide, care nu îşi pot permite să achiziţioneze o locuinţă prin credit bancar a dus la o creştere alarmantă a numărului de cereri  de locuinţe la nivelul Primăriei Alexandria. Ani la rând, pe fondul crizei economice şi a fostei guvernări, oamenilor li s-a spus că până la repartizarea unor noi spaţii de locuit va mai fi nevoie să treacă ceva timp. Iată astfel că în cadrul celei mai recente şedinţe a Consiliului local s-au aprobat criteriile pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2013.

Astfel, ţinând cont de faptul că unele locuinţe din fondul locativ pot deveni disponibile ca urmare a predării pe bază de proces verbal a titularilor de contracte de închiriere sau a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitve şi irevocabile în care se dispune evacuarea titularilor contractelor de închiriere rău platnici, se impune ocuparea acestora de persoane îndreptăţite. Potrivit hotărârii consiliului local, în sensul ocupării respectivelor apartamente de către persoane care au acest drept legal, municipalitatea va lua măsurile necesare pentru analizarea solicitărilor primite, soluţionarea acestora, precum şi evidenţa lor. În ceea ce priveşte criteriile eliminatorii stabilite de Consiliul local Alexandria, acestea sunt următoarele: referinţe nefavorabile privind conduita morală a solicitantului şi a membrilor familiei acestuia, de la vecini şi asociaţia de proprietari, precum şi de la conducătorii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul, venitul minim net pe membru de familie să fie mai mic de 600 de lei şi nu pot beneficia de locuinţe din fondul locativ de stat familiile sau persoane care se regăsesc în următoarele situaţii (prin declaraţie pe propria răspundere, autentificată): deţin în proprietate o locuinţă, au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe sau deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. În ceea ce priveşte criteriile ce vor face diferenţierea între solicitanţi, mai bine punctaţi vor fi chiriaşii din imobilele naţionalizate restituite în natură foştilor proprietari, absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă care lucrează în instituţii de interes public sau în mediul de afaceri privat din municipiul Alexandria, chiriaşii din locuinţele de serviciu ale S.C. Koyo, care fiind disponibilizaţi riscă acum să fie evacuaţi. Punctajul creşte cu 2 puncte cu fiecare copil avut în grijă de familia solicitantă şi cu fiecare an de vechime a cererii solicitantului.

În ceea ce priveşte comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, aceasta este alcătuită, potrivit hotărârii Consiliului local Alexandria din: şeful serviciului Administrare Patrimoniu, Gina Selea, referent Comaptiment Fond Locativ, Nina Costache, referent Compartiment Fond Locativ, Valentina Avram şi referent Compartiment relaţii cu asociaţiile de proprietari, Claudia Buligan.

În perioada 11 – 25 octombrie 2012 au fost analizate un număr de 78 de solicitări, dintre care un număr de 70 de dosare au îndeplinit condiţiile de repartizare a unei locuinţe din fondul locativ de stat iar un număr de 8 dosare au fost respinse, neîndeplinind cerinţele legale de acordare a unei astfel de locuinţe.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.