Eveniment

Consiliul Județean Teleorman / DISPOZIŢIE privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2020

Consiliul Județean Teleorman

D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,

Având în vedere:

– dispozițiile art. 50 și art. 51  alin.(1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României coroborate cu cele ale art. 9, art. 26 alin.(2) din O.U.G. nr. 1/1999 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și ale Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020, ședința consiliului județean se va desfășura în sistem videoconferință.

În temeiul art. 179, alin. (1) , alin. (2) lit. “a”, alin. (6), coroborate cu cele ale art. 134 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2020, ora 14.00, care se va desfășura în sistem videoconferință.

Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se vor afișa pe site-ul consiliului județean.

Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în proiectul ordinii de zi care vor fi transmise în sistem electronic la adresa de e-mail: teleormanconsiliuljudetean@gmail.com.

Art. 5. Prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului județean, prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sunt aplicabile și în cazul ședințelor în sistem videoconferință.

Art. 6. Direcția juridică prin Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni, asigură convocarea consilierilor județeni în scris, prin e-mail sau telefonic.

Art. 7. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman.

Art. 8. Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni va comunica prezenta dispoziție, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Teleorman, consilierilor județeni și Serviciului informatic.

ANEXĂ

la dispoziția nr. 283 din 26 martie 2020

                                           PROIECTUL ORDINII DE  ZI A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU DIN 20 MARTIE 2020, ORA 14.00

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Iliescu Nicolae Angelică, prin demisie, și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2020.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, cu modificările ulterioare.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2020.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2020.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.616,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar U.A.T. Comuna Orbeasca, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor la obiectivul de investiții ”Pod peste râul Teleorman, sat Lăceni, comuna Orbeasca, Județul Teleorman”.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu

 1. Diverse.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.