Eveniment

Consiliul Județean Teleorman D I S P O Z I Ţ I E privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 mai 2020

D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 mai 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,

 

Având în vedere:

– prevederile art. 134  alin. (5) litera ,,a”, art. 137 alin. (1) și art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În temeiul art. 179, alin. (1) , alin. (2) lit. “a”, alin. (6), coroborate cu cele ale art. 134 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 mai 2020, ora 14.00, care se va desfășura în sistem videoconferință.

 

Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

 

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se vor afișa pe site-ul consiliului județean.

 

Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în proiectul ordinii de zi care vor fi transmise în sistem electronic la adresa de e-mail: teleormanconsiliuljudetean@gmail.com.

 

Art. 5. Prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului județean, prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sunt aplicabile și în cazul ședințelor în sistem videoconferință.

 

Art. 6. Direcția juridică prin Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni, asigură convocarea consilierilor județeni în scris, prin e-mail sau telefonic.

 

Art. 7. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman.

 

Art. 8. Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni va comunica prezenta dispoziție, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Teleorman, consilierilor județeni și Serviciului informatic.

 

                                                                                                                                                                                      

               ANEXĂ  la dispoziția

                                                                                                           

 PROIECTUL ORDINII DE  ZI A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 28 mai 2020, ORA 14.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sud formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Situații de Urgență Sud Muntenia‘‘, pentru anul 2020.

 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei Județene de Pensii Teleorman a unor spații din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județen Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotarâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc din comuna Dobrotești, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2020 și aprobarea contractului de parteneriat.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al județului Teleorman și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2019.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2020.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea consiliului Județean Teleorman.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții.
 • inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 

 1. Diverse

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.