Politic

Consiliul Județean organizează concurs pentru ocuparea funcției de administrator public

După ce, întruniţi în şedinţă de lucru miercuri, 18 iulie, aleşii judeţeni au adoptat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public, instituția organizează, în luna septembrie, concursul de de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale din instituție. Concursul în urma căruia va fi ocupată funcția de administrator public al județului constă în două probe, respectiv probă scrisă interviu.

Potrivit actului administrativ adoptat de aleșii județeni, în ceea ce priveşte numirea în funcţie, persoana care ocupă funcţia de administrator public al judeţului trebuie să îndeplinească o serie de criterii generale, respectiv să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra statului sau constra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau o adeverinţă.

De asemenea, persoana care ocupă funcţia de administrator al judeţului trebuie să îndeplinească şi o serie de criterii specifice a postului, respectiv să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minim 7 ani, să aibă studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Desigur, cel care va ocupa funcţia de administrator public al judeţului trebuie să deţină şi o serie de “abilităţi, calităţi şi aptitudini”, printre care abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţii neprevăzute, capacitatea de a evita şi rezolva stări conflictuale, capacitate de analiză şi sinteză, capacitatea de a lua decizii, abilităţi de mediere şi negociere, capacitate de rezolvare eficientă a problemelor.

Judeţul Teleorman a rămas fără administrator public începând cu luna mai a acestui an, după ce Mircea Dumitrescu, cel care ocupa funcţia de ani buni, s-a pensionat.  (Violeta Mocanu)

One Comment

  1. Ce concurs>? O sa numeasca tot un bou sau o curva de-a lui Dragnea.MUIE PSD..GURAAAAAAA

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.