Politic

Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate bugetul judeţului Teleorman pentru anul 2013

Consiliul Judetean3Carmen Dumitrescu

Şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman din 8 aprilie a avut, printre principalele obiective, pe acela de aprobare a bugetului judeţului Teleorman pentru anul 2013, dar şi de a face estimările bugetare pentru anii 2014 – 2016. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Gâdea, a dat citire bugetului judeţului iar consilierii judeţeni, indiferent de culoarea politică s-au abţinut de la comentarii şi au votat apoi, în unanimitate, prevederile cuprinse în proiectul de hotărâre, ceea ce indică faptul că în ceea ce priveşte banii judeţului partidele politice au ajuns la un consens deplin. Drept urmare, trebuie spus faptul că bugetul propriu al judeţului pentru anul 2013 a fost fundamentat cu o prevedere la venituri şi la cheltuieli de 183.948 mii lei. Secţiunea de funcţionare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor curente pentru realizarea  atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, fundamentate în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a acestora, repartizate pe capitole bugetare şi titluri de cheltuieli, astfel: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cu prestarea serviciilor, dobânzi, subvenţii, alte transferuri pentru cheltuieli curente, asistenţă socială, rambursări de credite şi alte cheltuieli, această secţiune reprezentând 58,28% din totalul bugetului.

În ceea ce priveşte secţiunea de dezvoltare, ea reprezintă 41,72% din bugetul total pe anul 2013 şi cuprinde veniturile destinate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare active la nivel judeţean, defalcate pe capitole bugetare.

Dacă în legătură cu secţiunea de funcţionare nu sunt prea multe precizări de făcut, lucrurile stau diferit la secţiunea de dezvoltare, teleormănenii fiind cu ecrtitudine interesaţi de investiţiile care li se pregătesc. Ca atare, secţiunea de dezvoltare – Programul de investiţii publice pe anul 2013 sunt nominalizate obiectivele de investiţii pe capitole bugetare, în conformitate cu creditele de angajament şi cu duratele de realizare a acestora, grupate pe: continuarea investiţiilor, investiţii noi şi alte cheltuieli de investiţii. Din analiza celor trei grupe de cheltuieli rezultă că 97,78% din totalul cheltuielilor constituie continuarea obiectivelor de investiţii.

Pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare desfăşurării traficului rutier sunt necesare lucrări de întreţinere curentă pe timp de iarnă şi pe timp de vară a mai multor drumuri judeţene, fapt cuprins în bugetul pentru anul 2013. În ceea ce priveşte obiectivele de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile de postaderare la UE, de la bugetul de stat, precum şi sursele proprii ale bugetului local, acestea sunt următoarele: reabilitarea DJ504 Cernetu-Alexandria, reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, reabilitarea Spitalului judeţean de Urgenţă Alexandria, achiziţionarea de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi a primului ajutor calificat în regiunea Sud-Muntenia, etapa a II-a. Alte obiective cuprinse în buget, finanţate integral de la bugetul local sunt: reabilitarea DJ 506 Cervenia – Băbăiţa şi sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.