Social

Concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit în învăţământ ar putea fi amânat

Monica DUMITRESCU

Potrivit calendarului de organizare a concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit în învăţământ, sesiunea 2017, în perioada 13-20 februarie ar fi trebuit să aibă loc detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ. Depunerea dosarelor pentru obţinerea avizului unităţii de învăţământ  a fost programată pentru perioada 1-17 martie, iar depunerea dosarelor la ISJ, în perioada 20-31 martie.

Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Liviu Pop, a declarat miercuri, 15 februarie, într-o conferinţă de presă, că întârzierea publicării în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat duce la decalarea obţinerii gradaţiei de merit pentru profesori.

“Avem o problemă pe care am discutat-o chiar de dimineaţă cu domnul ministru legată de legea bugetului de stat. Cu cât întârzie legea bugetului de stat… Noi trebuia din 13 februarie să începem procedura pentru aprobarea gradaţiilor merit în învăţământul preuniversitar. Aşa cum bine ştiţi, toţi profesorii merituoşi o dată pe an pot să îşi depună dosarul pentru gradaţia de merit. Câteva mii de persoane, aproape zece mii de persoane anual îşi depun aceste dosare. Anul acesta nu pot să îşi depună aceste dosare pentru că nu există contract colectiv de muncă la nivelul de sistem de învăţământ. Fostul Guvern a pierdut acest contract colectiv de muncă prin noiembrie-decembrie, neavând contract colectiv de muncă, în comisii paritare nu se pot face criteriile pentru fiecare disciplină, iar noi nu putem negocia contractul colectiv de muncă până după publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat”, a susţinut Pop.

Potrivit acestuia, depunerea dosarelor pentru obţinerea gradaţiei de merit se va decala cu 30-45 de zile.

 

Modificări privind criterii de acordare a gradaţiilor

Începând din acest an, metodogia de acordare a gradaţiei de merit a suferit câteva modificări. Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării şi punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanţe notabile în activităţi de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordare a gradaţiei de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performanţe deosebite în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare incluzive. În acelaşi timp, cadrele didactice trebuie să deţină şi calificativul “Foarte bine” pentru fiecare an şcolar din perioada evaluată.

Pentru a obţine gradaţia de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) şi contribuţia la dezvoltarea instituţională (5 puncte).

Astfel, în cadrul criteriului activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate şi rezultatele deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale şi cu alte dificultăţi de învăţare, precum şi iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învăţare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învăţare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanţe deosebite în inovarea didactică sau managerială a fost introdus un nou indicator: elaborarea sau susţinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preşcolari sau elevi aparţinând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

 

Peste 500 de gradaţii de merit în plată în Teleorman

În urma concursului din acest an, gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradaţiei de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

În anul 2016, în Teleorman, au depus dosare pentru obţinerea gradaţiei de merit, în total, 208 candidaţi, 166 reprezentând personal didactic de predare, restul de 42, personal didactic auxiliar. Doar 108 candidaţi au obţinut gradaţia de merit. La această dată, în învăţământul teleormănean sunt în plată peste 500 gradaţii de merit.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.