Economie

COMUNICAT privind pierderea independenţei profesiei şi naţionalizarea în fapt a patrimoniului membrilor CECCAR prin preluarea controlului de către stat

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoană juridică română de utilitate publică şi autonomă, cu sediul în Bucureşti, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi.

Organizaţia profesională fără scop patrimonial şi apolitică CECCAR prezintă următorul COMUNICAT

Referitor la apariţia informaţiilor în mass-media, în data de 30.03.2022, cu privire la „Spolierea Patrimoniului CECCAR – 45 milioane de euro – miza unui abuz fără precedent”.

CECCAR este o organizaţie supusă normelor generale de funcţionare privind persoanele juridice de drept privat.

Cu toate acestea, fără o consultare reală cu cei care practică această profesie, cu o rapiditate greu de înţeles, este reactivată şi deturnată de la scopul iniţial o iniţiativă  legislativă, un proiect care „a zăcut în adormire” aproape 4 ani la Comisia pentru buget, finanţe. Precizăm că forma iniţială a proiectului de lege conţinea strict articole în concordanţă cu necesităţile profesiei, pentru a servi mai bine interesul public.

Noile amendamente, depuse sub protecţia anonimatului, propun modificări ce pot avea un caracter abuziv şi neconstituţional.

În principal, acestea vizează:

PIERDEREA INDEPENDENŢEI EXPERTULUI CONTABIL JUDICIAR

Restrângerea nejustificată, printr-o măsură pur administrativă, a activităţilor pe care experţii contabili le pot desfăşura din anul 1994 (anul reînfiinţării corpului profesional) în materie de expertiză contabilă judiciară, fără a exista o modificare la nivelul competenţelor necesare.

Are loc introducerea în lege a unei modificări care afectează competenţa expertului contabil de a face expertize privind latura fiscală. Instanţele au clarificat acest aspect, în 2019 fiind dată Hotărârea 6457 a ICCJ prin care se atestă capacitatea expertului contabil judiciar de a efectua expertize contabile inclusiv cu componentă fiscală.

Efectul propunerii legislative ar avea un impact major asupra sistemului judiciar, prin pierderea independenţei expertului contabil judiciar, mai ales în cazul dosarelor în care sunt parte instituţii din sistemul finanţelor publice şi structurile din subordine.

Dacă mâine ar intra în vigoare acest proiect de lege, multe dintre expertizele aflate pe rol decad ca probe. Cu siguranţă acest lucru poate avantaja pe unii. Poate conduce la situaţii în care decăderea probei în anumite dosare să rezolve într-un anumit fel cauza respectivă.  Sunt expertize în dosare aflate la poliţie, DIICOT, parchete, iar reluarea expertizei poate conduce la prescrierea faptelor.

INSTITUIREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE PUBLICĂ DISPROPORŢIONAT ŞI ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI CONSTITUŢIONAL AL NERETROACTIVITĂŢII LEGII

În fapt, este un sistem de control etatist asupra activităţilor desfăşurate de către experţii contabili, inclusiv în domeniul expertizelor contabile judiciare, asupra patrimoniului actual al profesiei contabile şi asupra gestiunii fluxurilor financiare semnificative ale organismului profesional.

Profesia contabilă trebuie să îşi păstreze statutul de profesie independentă, ca toate celelalte profesii liberale.

Încercarea de a institui prin lege un mecanism de intervenţie a statului, chiar şi pe o perioadă limitată, în gestiunea unui patrimoniu PRIVAT şi activitatea profesională a unei profesii liberale, care ar trebui, teoretic, să continue să fie exercitată în mod independent, va avea implicaţii majore asupra statutului real al profesiei contabile de profesie liberală.

Vor fi implicaţii majore asupra sistemului judiciar, unde reprezentanţi ai diferitelor profesii liberale sunt implicaţi ca experţi judiciari. Practic, acest mecanism, dacă ar fi promovat la rang de reglementare, va ANULA definitiv statutul de profesie liberală în România, permiţând puterii executive a statului să intervină în preluarea abuzivă a guvernanţei organismelor profesionale şi a gestionării patrimoniilor PRIVATE ale acestora.

Acest mecanism plasează activitatea profesională într-o relaţie de subordonare etatizată, de plano incompatibilă inter alia cu exigenţa imparţialităţii cerute liber-profesioniştilor, mai ales dacă aceştia sunt implicaţi în expertize judiciare.

Sistemul de supraveghere urmează a fi implementat prin intermediul unei autorităţi aflate în subordinea Ministerului Finanţelor.

Practic, se preia controlul direct prin înlocuirea cu un administrator din partea unei autorităţi publice a peste 200 de mandate aferente structurilor de conducere locală şi centrală, democratic alese prin votul membrilor CECCAR.

Aceste fapte induc un abuz de putere din partea autorităţii statului, prin aplicarea unui mecanism neconstituţional prin care pot înceta abuziv raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea reglementare. Mai ales dacă nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări, încălcând prevederile art. 15 alin. (2) din legea fundamentală privind principiul constituţional al neretroactivităţii legii.

DIVIZAREA PATRIMONIULUI CECCAR ŞI PIERDEREA DREPTULUI LA PROPRIETATE PRIVATĂ

Amendamentele aduse proiectului de lege vizează şi reorganizarea teritorială prin filiale cu personalitate juridică, concomitent cu impunerea abuzivă de către stat a divizării patrimoniului PRIVAT deţinut de CECCAR, contrar voinţei proprietarilor patrimoniului – membrii CECCAR. Totodată, se impune şi regula după care se divizează patrimoniul, regulă care nu are nicio legătură cu modul în care acesta a fost acumulat.

Această modificare afectează un drept constituţional al membrilor CECCAR – dreptul la proprietate privată.

SECHESTRAREA PATRIMONIULUI CECCAR

Se vizează, totodată, sechestrarea patrimoniului CECCAR, prin preluarea abuzivă a administrării acestuia, prin numirea unui administrator de către stat care să înlocuiască mandatele deţinute de membrii forurilor de conducere, aleşi în mod democratic de către membrii CECCAR.

Astfel, proprietarii de drept sunt lipsiţi de libertatea de a dispune de propriul patrimoniu după regulile stabilite de către aceştia, puse în practică de reprezentanţii legal desemnaţi de aceştia. Considerăm că aceasta este practic o naţionalizare disimulată şi această modificare afectează un drept constituţional al membrilor CECCAR – dreptul la proprietate privată.

Amendamentele propuse aduc grave prejudicii materiale şi morale membrilor CECCAR – proprietarii de drept ai patrimoniului, implicit organismului profesional.

Patrimoniul CECCAR a fost constituit exclusiv din contribuţiile membrilor şi exclusiv în scopul desfăşurării activităţii pentru buna gestionare a profesiei contabile. În consecinţă, administrarea acestuia este atributul exclusiv al membrilor, prin structurile de conducere pe care aceştia le desemnează în mod democratic, prin vot. De altfel, dreptul la proprietate privată este un drept garantat de Constituţia României.

Acest demers de a prezenta public poziţia oficială a CECCAR faţă de modul în care se realizează modificări ale legii care vizează organizarea şi funcţionarea profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat este unul APOLITIC.

CECCAR este membru a două organizaţii reprezentative din domeniul contabilităţii: IFAC (International Federation of Accountants) – la nivel global -şi Accountancy Europe – la nivel european. Menţionăm, totodată, că mandatul de preşedinte al Accountancy Europe pentru doi ani (2019 şi 2020) a aparţinut unui expert contabil susţinut de CECCAR.

În 2021, CECCAR a împlinit 100 de ani de înfiinţarea sa, prin Decret Regal, la 13 iulie 1921.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.