Politic

Comunicat de presă / Deputat PSD Florin Piper-Savu: “Egalitate de tratament între femei și bărbați”

În Comisia de învățământ a Camerei Deputaților din 14 martie 2022 am avizat și am propus adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare expresă a dreptului personalului didactic de gen feminin, de a continua executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Totodată, pentru prevenirea oricăror dificultăţi în aplicare, dar şi pentru a asigura o egalitate de tratament între femei şi bărbaţi cu privire la înţelesul sintagmei „vârsta standard de pensionare”, este clarificată aplicarea dispoziţiilor referitoare la menţinerea ca titular în funcţia didactică sau la reîncadrarea în funcţia de personal didactic, cu luarea în considerare a opţiunii pentru continuarea executării contractului de muncă, până la împlinirea de către femei a vârstei de 65 de ani.

În ședința comisiei de învățământ a fost adoptat amendamentul de modificare a  articolului 284, alineatele (21) și (3):

«(21) Prin derogare de la art.56 alin. (1) lit. c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control care se pensionează în condițiile alin.(2), contractul individual de muncă încetează de drept la data încheierii anului școlar în care împlinește vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situația pensiei anticipate și anticipate parțială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ al cărui angajat este cadrul didactic, respectiv al inspectoratului școlar»”.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat, în procedură de urgență în perioada 21-23 martie 2022, Camera Deputaților fiind cameră decizională.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.