Eveniment

COMUNICAT DE PRESĂ

ÎNCHEIERE PROIECT
August 2020

Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Putineiu anunță încheierea proiectului “CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICII SOCIALE DE CALITATE A GRUPURILOR MARGINALIZATE DIN COMUNA PUTINEIU” finanțat în cadrul Schemei de granturi mici „Acces la finantare”, organizată în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.
Proiectul a beneficiat de un grant în valoare de 36.565 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Perioada de implementare a proiectului a fost de 9 luni.
Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacității UAT Putineiu de a accesa fondurile nerambursabile în vederea reducerii marginalizării în rândul populației expuse riscului de sărăcie sau excluziunii sociale, a prevenirii abandonului şcolar, zona rurală fiind mai vulnerabilă în raport cu mediul urban, în special în rândul populaţiei şcolare.
Proiectul vizează construirea unei grădinițe în comună și echiparea acesteia cu dotările necesare procesului educațional. Elaborarea documentației tehnice și accesarea ulterior a diverselor linii de finanțare va facilita construirea și dotarea noului corp al grădiniţei. În cadrul proiectului de față s-a realizat studiul de fezabilitate pentru construirea unei grădinițe pe terenul de 1280 m2 care aparține Consiliului Local Putineiu.
Evenimentul de încheiere a proiectului va avea loc în data de 28 august 2020 la sediul Primăriei Putineiu.
Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la datele de mai jos:
Tel/Fax: (+40) 0247 358139
Email: primariaputineiu@yahoo.com

PROMOTOR DE PROIECT: COMUNA PUTINEIU, județul TELEORMAN

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

www.eeagrants.ro                                www.frds.ro

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.