Economie

Cererea de acordare a eşalonării la plată disponibilă pe site-ul ANAF

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu data de 12.07.2022, este disponibil pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală formularul D8 “Cerere de acordare a eşalonării la plată”: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html

Formularul se depune prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, contribuabilul primind o recipisă din care rezultă depunerea acestuia cu sau fără erori de validare.

Reprezentanții AJFP Teleorman atrag atenţia că formularul nu poate fi depus prin e-guvernare.

Potrivit art. 184 din Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare “Organele fiscale centrale acordă la cererea debitorilor eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie…, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni”.

Pentru acordarea unei eșalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deținute de organul fiscal; b) să aibă constituită garanția potrivit art. 193; c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii. Debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei; d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare.

Pe lângă condițiile prevăzute mai sus, debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.