Social

Cele mai mari note, pe specializări, obținute de elevii teleormăneni la Bacalaureat au fost la disciplina la alegere

Notele obținute la examenul de Bacalaureat în Teleorman, înainte de contestații, sunt mult mai mari la disciplinile la alegere. Cele mai impresionante calificative sunt cele 11 note de 10 la Logică, argumentare și comunicare la specializarea Științe Sociale. În ceea ce privește Filiera Tehnic, nu notele în sine sunt importante, ci faptul că numărul celor cu rezultatul final “Reușit” este unul foarte mic pentru fiecare specializare. Cât despre note, acestea sunt majoritar mici, deși există o notă de 10 atât la Matematică TEHN, cât și la Geografie la specializarea Tehnician în turism.

Sinteza notelor este realizată pe specializări a celor care au rezultatul final “Reușit”, datele fiind disponibile pe

http://static.bacalaureat.edu.ro/2021/rapoarte/

 Științe Sociale

La Limba și literatura română, o singură persoană a obținut nota 10 din totalul de 119 elevi, care au susținut proba, pe când doar 5 au între 9.50 – 10. Cei mai mulți absolvenți au obținut totuși note între 6 – 8, și anume 57 elevi. La Istorie, 5 persoane au note între 9.50 – 10 din același total, pe când cei mai mulți, la fel ca în proba precedentă, au note între 6 – 8, și anume 61 de elevi. Așadar, deși această specializare este destul de aleasă de absolvenții clasei a VIII-a, notele de la examenul de Bacalaureat reflectă o probabilitate mică a unui număr mare de note de 10. Disciplina preferată este, în mod evident, Logică, argumentare și comunicare, deoarece un număr impresionant de 11 elevi au obținut nota 10 din totalul de 81 de elevi care au ales-o.

 Științe ale Naturii

Această specializare pregătește elevii pentru a fi medici, farmaciști sau inspectori pentru protecția mediului, dar, bineînțeles, ca în orice caz, absolventul specializării poate alege altă direcție. Din datele analizate, se observă un lucru nemaiîntâlnit la alte specializări, și anume nici o notă de 10. La Limba și literatura română, din cei 40 de elevi, majoritatea (23) au obținut note între 6 – 8, pe când doar 11 teleormăneni au cele mai mari calificative, cele între 8 – 9.50.

La Matematică ST-NAT doar 4 elevi au obținut cel mai mare punctaj – între 8 – 9.50, pe când un număr egal de 18 persoane au note cuprinse atât între 6 – 8, cât și la limită între 5 – 6. Disciplina preferată este aproape 100% Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană (Anatomie), deoarece 34 de elevi au ales-o, fiind înregistrate și cele mai mari note ale specializării, și anume 4 note între 9.50 – 10, urmate de 14 note între 8 – 9.50. Așadar, se poate observa o preferință deosebită în acest caz.

 Muzică bisericească și Teologie ortodoxă

Un singur elev are înregistrat rezultatul final “Reușit” pentru specializarea Muzică bisericească. Cu toate acestea, la Limba și literatura română și la Geografie, acest elev a obținut calificative cuprinse între 6 – 8, iar la Istorie a fost la limită cu o notă între 5 – 6.

Tot în categoria specializărilor religioase, 4 elevi au absolvit Teologia ortodoxă, dintre care unul a obținut nota 10 la singura disciplină aleasă – Geografia -, fiind, de asemenea, 1 notă între 9.50 – 10 și 2 note între 8 – 9.50. La Limba și literatura română, 2 elevi au obținut note între 8 – 10, pe când, la această probă, doi absolvenți au fost la limita de 5 – 6. Situația este asemănătoare și la Istorie: note între 8 – 9.50 (1), între 6 – 8 (2) și una între 5 – 6.

 Liceu cu program sportiv și Organizator Banqueting

În această generație, care tocmai a absolvit liceul, doar 9 teleormăneni au rezultatul “Reușit” din specializarea Liceul cu program sportiv. De asemenea, în acest caz, nu există nicio notă de 10 la nici o disciplină, deși pot fi observate cele mai mari note la proba la alegere – Geografia -, unde 4 elevi au obținut note între 8 – 9.50, fiind urmați de alți 4 cu note între 6 – 8. La Limba și literatura română, doar 2 persoane au calificative cuprinse între 8 – 9.50, pe când 3 au fost la limita de 5 – 6. În ceea ce privește cea de-a doua probă, respectiv Istoria, 4 teleormăneni au note cuprinse între 8 – 9.50, acestea fiind cele mai mari.

Cât despre specializarea Organizator Banqueting, la fel ca în cazul precedent, cele mai mari note, între 8 – 9.50, au fost obținute doar de 2 elevi la disciplina la alegere – Geografia – din totalul de 7. La Limba și literatura română, viitorii organizatori de evenimente au 4 note între 6 – 8 și 3 note între 5 – 6. Cât despre proba obligatorie a profilului, Matematică TEHN, 5 elevi au obținut note cuprinse între 6 – 8, fiind cele mai mari, de altfel.

 Tehnician în: activități economice, turism, ecolog și protecția calității mediului, gastronomie și întreținere și reparații

La capitolul specializărilor din Filiera Tehnic, cei mai mulți teleormăneni, cu rezultatul final “Reușit”, sunt pe specializarea Tehnician în activități economice, în total de 24. Așadar, viitorii economiști au doar 4 note peste 9.50 la toate probele, dintre care doar una este la Limba și literatura română, restul fiind la Geografie – disciplina la alegere. Astfel, la prima probă, la această specializare s-au obținut cele mai multe note între 5 – 6, și anume 10. La Matematică TEHN, majoritatea au obținut note între 6 – 8.

Viitori Tehnicieni în turism au obținut o notă de 10 la Matematică TEHN și încă o notă de 10 la Geografie, deși, în cazul primei probe menționate, majoritatea notelor sunt între 6 – 8, fiind aceeași situație și la Limba și literatura română, deși cea mai mare notă la această probă este între 8 – 9.50. În ceea ce privește viitorii Tehnicieni ecologi și protecția calității mediului, din totalul de 7 promovați, majoritatea notelor la Limba și literatura română sunt între 8 – 9.50 (3 note), iar, la Matematică TEHN, majoritatea (3 elevi) au obținut note la limită între 5 – 6. La Anatomie, disciplina la alegere, tot 3 teleormăneni au obținut punctaje între 6 – 8.

În ceea ce privește specializările de Tehnician în gastronomie și Tehnician pentru întreținere și reparații, rezultatele sunt similare, deoarece câte 4 elevi din fiecare au promovat. La prima menționată, cele mai mari note, majoritatea, sunt la Geografie, respectiv 3 note între 8 – 9.50, iar la cea de-a doua specializare, cele mai mari note sunt tot la disciplina la alegere (Biologie vegetală și animală), și anume 2 note tot între 8 – 9.50.

 Tehnician: veterinar, electromecanic, în activități de comerț, în agricultură și analize produse alimentare

Un singur elev cu specializarea de Tehnician electromecanic a fost promovat, obținând note între 6 – 8 la Matematică și la Biologie vegetală și animală, pe când la Limba și literatura română a luat o notă între 5 – 6. De asemenea, tot un singur elev la specializarea Tehnician analize produse alimentare a reușit să ia examenul cu note de 6 – 8 la Limba și literatura română și Anatomie, pe când la Matematică a obținut un punctaj între 5 – 6.

La specializarea de Tehnician veterinar, sunt doar două note peste 8 din totalul de 2 elevi, pe când restul sunt clasate între 6 – 8. Tot dintr-un total de 2 persoane, la specializarea Tehnician în activități de comerț, cea mai mare notă a fost la Geografie, între 8 – 9.50. De asemenea, din cei 2 absolvenți ai specializării de Tehnician în agricultură, cele mai mari note sunt cuprinse tot în aceeași categorie tocmai menționată, fiind însă obținute atât la Anatomie, cât și la Limba și literatura română.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.