Social

Ce mai raportează la CAS medicii teleormăneni: planificări familiale la bărbaţi, servicii medicale la domiciliu în timpul programului la cabinet, persoane suspecte de TBC, fără confirmare de diagnostic

În luna septembrie 2012, CAS Teleorman a efectuat 12 controale tematice şi 10 controale operative la furnizori de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în legătură cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

De asemenea, s-au efectuat 2 controale privind modul de constituire, declarare şi plată a contribuţiei la FUNAS de către persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se face de către ANAF.

Controalele s-au efectuat de către echipe constituite din Compartimentul Control, precum şi de la celelalte compartimente de contractare–decontare. În total, în luna septembrie 2012, s-au efectuat 24 controale, respectiv 9 controale tematice la furnizori de servicii medicale de medicină primară, 3 controale tematice la furnizori de servicii BFT, 10 controale operative la furnizori aflaţi în contract privind serviciile raportate spre decontare pentru luna august 2012, 2 controale tematice la persoane fizice privind contribuţia la fond. Suma totală constatată ca fiind decontată necuvenit la furnizorii de servicii controlaţi în luna septembrie 2012 este de medicină primară,  1.808,75 lei.

În urma controalelor efectuate s-au constatat, la furnizorii de servicii medicale de medicină primară servicii medicale de deplasări la domicilii raportate şi neconsemnate în registrul de domicilii; raportarea unor servicii de tratament specific TSS neconsemnate în documentele cabinetului; servicii medicale efectuate în timpul programului de lucru şi raportate ca fiind efectuate în timpul programului de deplasări la domiciliul asiguraţilor. De asemenea, un medic a raportat un serviciu medical de “luare în evidenţă a unui contact TBC” fără confirmarea scrisă a diagnosticului de către specialist, precum şi raportarea unui serviciu medical pentru situaţii de urgenţă neconsemnat în registrul de consultaţii. Totodată, unii medici teleormăneni, din “grijă” pentru o bună desfăşurare a vieţii familiale şi sexuale, au raportat servicii de planificare familială la bărbaţi, iar alţi medici au eliberat reţete la categoria “0-700 lei” unor pensionari cărora nu li s-au solicitat declaraţii de venit pe propria răspundere, aceştia având venituri peste 700 lei.

Alte controale s-au mai efectuat la persoane fizice privind contribuţia  la FUNASS, unde s-au constatat debite neachitate în valoare de 709.70 lei, iar la controlul operativ la furnizorii aflaţi în contract privind serviciile raportate spre decontare pentru luna august 2012 s-a constatat ca, în general, există concordanţă între serviciile medicale raportate spre decontare şi cele consemnate în documentele primare ale cabinetelor cu excepţia unui cabinet medical care a raportat în mod eronat o consultaţie dublă atât la domiciliul lehuzei la ieşirea din maternitate, cât şi la domiciliul asiguratului în afara programului de lucru, facturând astfel în plus pentru luna august 15 puncte. Ca urmare, cabinetul respectiv a întocmit factură de stornare prin care a diminuat factura lunii august cu 15 puncte, a declarat purtătorul de cuvânt al CAS Teleorman, Mihaela Popa.

În urma acestor deficienţe constatate, CAS a dispus respectarea cu stricteţe a Normelor Metodologice de aplicare a contractului-cadru referitoare la efectuarea şi raportarea serviciilor medicale, precum şi remedierea tuturor deficienţelor constatate la furnizorii de servicii medicale controlaţi.

De precizat este că în cursul lunilor septembrie -octombrie 2012 au fost recuperate de la furnizorii de servicii medicale debite constatate cu ocazia controalelor din luna septembrie în valoare de 1.808.75 lei pe specialităţi, mai exact suma totală constatată ca fiind decontată necuvenit la furnizorii de servicii controlaţi în luna septembrie 2012. (C.P.)

One Comment

  1. sovaiala mihai

    am urmat un tratament pt cancer la o clinica privata si nu am putut intr pe schema lor cu cas fiind asigurat .pot deconta vreun banut de la cas am facturi bonuri fiscale toate documentele multumesc

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.