Social

CAS a descoperit în continuare reţete eliberate pentru pensionari la categoria “0-700 lei”, deşi veniturile depăşeau plafonul maxim

mediciÎn luna septembrie 2014, CAS Teleorman a efectuat 10 controale tematice la furnizori de servicii medicale de medicină primară şi paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în legătură cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor încheiate şi un control la un angajator privind concediile şi indemnizaţiile de concediu medical. Controalele s-au efectuat de către echipe constituite din cadrul Compartimentului Control în baza ordinelor de serviciu emise în acest sens. Au fost efectuate controale la furnizorii de servicii de medicină primară unde s-au verificat modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului, modul de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale, ca de altfel şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului.

La furnizorii de servicii medicale paraclinice s-au verificat modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract, modul de respectare a clauzelor contractuale şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către CAS şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului. De asemenea, CAS a efectuat controale la angajator privind concediile şi indemnizaţiile de concediu medical, unde s-au verificat declaraţiile depuse de angajator, modul de calcul a indemnizaţiilor de concediu medical, dacă angajatorul suportă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă (la concediile acordate iniţial), dacă respectă termenul de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator, precum şi verificarea din punct de vedere medical a certificatelor de concediu medical. În luna septembrie 2014 s-au efectuat 10 controale la furnizori de servicii medicale, iar suma totală imputată a fost de 1.798,24 lei.

Nereguli au fost depistate la medicii de familie, la care, în continuare s-au depistat reţete eliberate la categoria “0-700 lei” unor pensionari cărora nu li s-au solicitat declaraţii de venit pe propria răspundere, aceştia având venituri peste 700 lei; s-au acordat servicii şi prescripţii medicale unor pacienţi în perioade în care aceştia figurau internaţi în spital şi au fost prescrise medicamente fără competenţă pentru bolnavii din programul G15 unde medicamentele se prescriu de medici specialişti psihiatri.

La furnizorii de servicii medicale paraclinice s-a descoperit raportarea de servicii de analize medicale efectuate în baza unor bilete de trimitere incorect completate, că s-au raportat servicii medicale acordate unor pacienţi în perioade în care aceştia figurau internaţi în spital, ca de altfel şi raportarea de servicii de analize medicale efectuate în baza unor bilete de trimitere cu modificări ori adăugiri nesemnate şi parafate corect de medicul emitent.

În ceea ce priveşte controlul operativ privind concediile şi indemnizaţiile de concediu medical, s-au constatat cazuri de certificate de concediu medical nesemnate de asigurat pentru confirmare de primire şi cazuri de modificare a cuantumului bazei de calcul, respectiv a modului de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate fără a se menţiona numele în clar al persoanei care modifică cu data şi semnătura. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.