Economie

Camerele agricole – Depunerea candidaturilor pentru Colegiul judeţean

Conform precizărilor privitoare la depunerea şi validarea candidaţilor pentru colegiile judeţene, transmise în teritoriu de Comitetul Naţional de Iniţiativă, termenul depunerii candidaturilor este de 12 septembrie, inclusiv. Trebuie ştiut că asociaţiile vor depune la Comisia Electorală Judeţeană lista de candidaţi, în vederea înscrierii candidaturilor pe buletine. Lista va fi însoţită de documentele fiecărei asociaţii, precum: statutul; hotărîrea judecătorească, certificatul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor; bilanţul la 31 decembrie 2011.

Asociaţiile profesionale agricole, sau conexe, care nu au filiale judeţene înscrise juridic vor prezenta şi o copie de pe Hotărîrea Organului Statutar de înfiinţare a Sucursalei judeţene, anterioară datei de 31 decembrie 2011, semnată şi ştampilată “conform cu originalul”.

Patronatele cu reprezentativitate vor da mandat pentru candidaţii lor care urmează a fi înscrişi pe listă, la care vor ataşa: statutul, hotărîrea judecătorească de acordare a personalităţii juridice şi de constatare a reprezentativităţii pe domeniile art. 2, alin.(1) din Legea nr. 283/2010; republicată. Sindicatele reprezentative vor da mandat pentru candidaţii lor care urmează să fie înscrişi pe liste, la care vor ataşa: Statutul Federaţiei, hotărîrea judecătorească de acordare a personalităţii juridice; sentinţa judecătorească de constatare a reprezentativităţii pe domeniile prevăzute de Legea nr. 283/2010, republicată.

Cooperativele agricole vor depune candidaţi pe liste dintre membrii lor cooperatori mandataţi de ele, mandatul fiind însoţit de: actul constitutiv; certificatul constatator emis de Registrul Comerţului cu dată recentă (60 zile); CUI. Ocoalele Silvice private vor depune candidaţi pe liste, mandataţi de şeful Ocolului Silvic Privat, la mandat fiind ataşate: autorizaţia de funcţionare; certificatul de înregistrare în Registrul naţional al Administratorilor de păduri şi al Ocoalelor Silvice. Colegiul medicilor veterinari va da mandat celor ce urmează să fie înscrişi pe listă. Mandatul va fi emis de către reprezentantul legal al colegiului, în original, cu antet, nr. de înregistrare, semnătură, ştampilă.

Instituţiile de învăţămînt sau cercetare agricole vor depune candidaţi pe listă, mandataţi de reprezentantul legal al instituţiei. Mandatul se va prezenta în original, cu antet, nr. de înregistrare, semnătură şi ştampilă. Candidaturile prevăzute la art. 10, alin. (1), literele h şi i, din Legea nr. 283/2010, republicată, se depun personal, printr-o “cerere de candidatură”, la care se ataşează: copie de pe B.I./C.I.; lista de susţinători, prevăzută în Anexa nr. 3.

Candidaturile pentru Colegiul Judeţean se depun la Comisia Electorală Judeţeană, cu sediul la Camera 52, din Instituţia Prefectului, judeţul Teleorman.

B. SCHMIDT

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.