Economie

Atenţie, rentieri agricoli – ultima zi pentru vizarea carnetelor este 29 august

Pentru a intra în posesia rentei viagere aferente anului 2013, rentierii trebuie să efectueze vizarea anuală a carnetului specific până la data de 31 august. În contextul în care 30 şi 31 august 2014 sunt zile de week-end, APIA atrage atenţia rentierilor că validarea carnetelor se încheie cu două zile mai devreme, pe 29 august 2014.

Vizarea carnetelor de rentier agricol se face atât Centrul judeţean APIA, iar pentru vizarea documentului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional) şi decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de către moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula, definitivă şi irevocabilă’ (original şi copie), Buletinul de Identitate/Cartea de Identitate sau paşaportul moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.