Social

Aproape 1.700 de teleormăneni au solicitat dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice

cas teleormanDocumentele necesare pentru procurarea acestora

Reglementările privind modul de prescriere, eliberare şi decontare a dispozitivelor medicale sunt prevăzute în Legea 95/2006 privind reforma în sănătate, actualizată cu OUG 32/2011 şi ordinul 545 din 31 mai 2011 privind metodologia de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului decontează fiecărei persoane cu dizabilităţi achiziţionarea dispozitivelor medicale, la solicitarea a acesteia. Persoana care are nevoie de un dispozitiv medical trebuie să se prezinte personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite la sediul CAS Teleorman, cu documentele din care să reiasă nevoia de dispozitiv medical, precum şi cu documentele necesare obţinerii acestor dispozitive.

Documentele necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, sunt: cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de CAS Teleorman; dovada de asigurat; copie de pe actul de identitate; prescripţie medicală eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; prescripţia medicală pentru protezare auditivă trebuie însoţită de audiograma liminară şi audiograma tonală, eliberate de un furnizor autorizat şi evaluat de CAS Teleorman (pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta); prescripţia medicală pentru protezare vizuală trebuie însoţită de biometria eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, iar pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară recomandarea se poate face şi de către medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate, aflat în relaţie contractuală cu CAS.

Există şi criterii de prioritizare pentru dispozitivele medicale, acestea fiind urgenţe majore, şi pentru care nu se întocmesc liste de aşteptare. Deciziile de aprobare se eliberează în cel mult 30 zile şi sunt pentru dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive pentru incontinenţa urinară, proteza traheală şi echipamente pentru oxigenoterapie.

Pentru celelalte tipuri de dispozitive medicale, pe fiecare categorie de dispozitiv, se întocmesc liste de aşteptare pentru care se aplică unele criterii de prioritizare, respectiv vechimea cererii, impactul social al recuperării asiguratului, criteriul medical, gradul hipoacuziei, pentru proteze auditive. În funcţie de sumele ce urmează a fi angajate lunar, se selectează din listele de aşteptare pe fiecare tip de dispozitiv medical persoanele eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi, după caz, în funcţie de data înregistrării cererii la CAS Teleorman. Persoanele înscrise pe listele de aşteptare primesc câte un punctaj.

Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, în ceea ce priveşte solicitările pentru procurarea dispozitivelor medicale de la începutul anului şi până în prezent s-au aprobat circa 1.700 de decizii de eliberare a dispozitivelor medicale. În 2011, în Teleorman au fost eliberate 2.373 de decizii, a căror valoare s-a ridicat la suma de 1.458.000 lei, iar anul trecut, în 2012, s-au eliberat un număr de 2.564 de decizii cu o valoare de 1.992.507 lei.
Cele mai solicitate dispozitive au fost pungile colostomice, condoamele urinare, protezele auditive, lentilele intraoculare şi ortezele, urmate de aparatele de administrate continua cu oxigen, dar solicitări, deşi în număr destul de mic au fost şi pnetru baston, cadru de mers, cârjă, fotoliile rulante, proteză parţială sau totală la membru superior sau inferior şi ghete ortopedice. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.