Economie

Apicultorilor le va fi alocat un sprijin financiar de 14.822.318,40 lei în 2016

albineValoarea sprijinului financiar, prin bugetul Ministerului Agriculturii, alocat pentru Programul Naţional Apicol va fi în 2016 de 14.822.318,40 lei, potrivit unei Hotărâri de Guvern, publicată pe site-ul MADR şi aflată în dezbatere publică.

În ceea ce priveşte valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul Naţional Apicol în perioada 2014-2016, aceasta este de 44.658.750,60 lei, respectiv, pentru anul 2014 – 14.852.830,10 lei; pentru anul 2015 – 14.983.602,10 lei, iar pentru anul 2016 –  14.822.318,40 lei.

Pentru a beneficia anual de ajutorul financiar, apicultorii trebuie să aibă o serie de documente, respectiv cerere unică de solicitare, în care menţionează acordul pentru achiziţia produselor sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiaşi forme asociative; declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că aceştia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative, respectiv că achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri şsau familiile de albine prin Program, în afară perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi data acordării ultimei plăti pentru finalizarea investiţiei, precum şi că, în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativa din care fac parte în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări; copia actului de identificare – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice; copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe formă de organizare; copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local; copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limita de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea şi copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativa din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevăzută la lit.a), avizat şi datat de către consiliul local. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.