Economie

APIA aduce la cunoştinţa fermierilor măsurile legale privind suprafeţele agricole afectate de grindină

apiaAvând în vedere fenomenele meteorologice extreme care s-au produs în ultima perioadă pe raza judeţului Teleorman şi în urma cărora multe suprafeţe de teren arabil cultivate cu culturi de câmp cerealiere, şi nu numai, au fost afectate iremediabil total sau parţial, APIA aduce în atenţie tuturor celor în cauză reglementările legale în vigoare şi conduita pe care trebuie să o adopte în aceste situaţii, în relaţia cu APIA. Astfel de situaţii sunt cele precum un dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei. Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale aşa cum sunt definite de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, acesta îşi păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă neconformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă majoră sau unor circumstanţe excepţionale în materie de ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se aplică (art. 75, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009).

În conformitate cu prevederile art.75, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1122/2009 şi art.47, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale menţionate anterior (cu excepţia decesului agricultorului şi a incapacităţii profesionale de lungă durată a agricultorului) trebuie aduse la cunoştiinţa APIA de către fermier printr-o  Înştiinţare (Anexa nr. 37), iar documentele doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de către fermier Centrelor Locale/Centrelor Judeţene/Centrului APIA al Municipiului Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care acesta este în măsură să facă acest lucru. Documentele doveditoare ale cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale în cazul unui dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei, distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei, o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului, procesul verbal de constatare eliberat de primărie/procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru dezastre naturale severe şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. Toate documentele doveditoare sunt prezentate de fermieri în original în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii. La dosarul cererii de plată se păstrează copia documentului doveditor pe care funcţionarul APIA înscrie „conform cu originalul” şi semnează. Ulterior, copia documentului este datată, ştampilată şi înregistrată de funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri. Dacă suprafaţa agricolă declarată de fermier în cererea de plată pe suprafaţă se află într-o zonă afectată de un dezastru natural sever, aprobată prin act normativ, fermierul prezintă la APIA doar Anexa nr. 37. În cazurile în care fermierii invocă forţa majoră datorită unui dezastru natural sever cauzat de un fenomen natural/expropriere/intervenţii temporare, funcţionarii APIA vor acorda o atenţie deosebită verificării Anexei 37 completată de fermier şi documentelor doveditoare specifice prezentate de acesta. În acest sens, se verifică dacă: documentele doveditoare ale fenomenului invocat, prezentate de fermier la APIA sunt în concordanţă cu prevederile legale, sunt întocmite de instituţiile abilitate şi sunt pe numele solicitantului de plată pe suprafaţă la APIA; parcelele agricole şi culturile din Anexa nr. 37 depusă de fermier la APIA se regăsesc în declaraţia de suprafaţă a acestuia; datele din documentele doveditoare ale fenomenului invocat privind suprafaţa/suprafeţele agricole şi culturile agricole afectate se referă la suprafeţele şi culturile agricole din Înştiinţarea fermierului către APIA-Anexa nr. 37. Forţa majoră/circumstanţa exceptională se justifică numai pentru suprafeţele si culturile declarate pentru care fermierul prezintă documente doveditoare ale fenomenului invocat. În cazul schemelor de plată PNDC 2, PNDC 3, PNDC 4, PNDC 5, documentul care face dovada livrării/recoltării producţiei contractate este condiţie de eligibilitate şi ca urmare: forţa majoră se justifică numai în situaţia în care culturile agricole au fost înfiinţate şi au fost afectate ulterior de un caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale; pentru suprafeţele neafectate de forţa majoră/circumstanţă excepţională se menţine condiţia de prezentare de către fermier a documentelor privind livrarea.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.