Eveniment

Anunț

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Turnu Măgurele. Nr. 9384/08.08.2022. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 31, luna 08, anul 2022, orele 11:00, în localitatea Turnu – Măgurele, str. G-ral Praporgescu, bl. G6, parter, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile: 1. Autoturism, marca Mercedes Benz Vito 112 CDI, categorie M1, nr. de înmatriculare TR-83-DAS, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare = 2.063 lei (exclusiv TVA, preț de evaluare redus cu 25%), licitația II-a, grevat de următoarele drepturi reale și privilegii după caz: Creditori: S.F.M. Turnu Măgurele; Sarcini: nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, achitată în contul IBAN RO37TREZ6075067XXXXXXXXX, CUI 4568128 deschis la Trezoreria Turnu – Măgurele; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale specifice, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247416937, int. 1.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.