Social

Alexăndrenii mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire

Până la data de 21 octombrie 2012, Serviciului Social din cadrul Primăriei Alexandria preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013.
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Alexandria, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei. De asemenea, pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei energia termică în sistem centralizat pot solicita acordarea de ajutoare de încălzire dacă au un venit lunar pe membru de familie de până la 786 lei sau până la 1.082 lei, în cazul persoanelor singure. De menţionat este că persoanele care primesc ajutor social, nu trebuie să depună cereri pentru obţinerea ajutorului de încălzire, deoarece acesta se calculează în baza documentaţiei depuse pentru primirea ajutorului social. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau persoana singură care poate fi proprietarul locuinţei; persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contact cu clauze de întreţinere; titularul contractului de închiriere sau comodat ori alt membru din familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere sau comodat; reprezentantul legal al persoanei care nu a împlinit 18 ani. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, regimul juridic al locuinţei, bunurile mobile şi imobile deţinute, să o dateze şi să o semneze. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice comisiei de primire a cererilor, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, printr-o nouă declaraţie.
Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. Pentru verificarea datelor înscrise în declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile declarate, OUG 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece prevede efectuarea de anchete sociale pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei, iar în caz de neconcordanţă în declaraţiile pe propria răspundere şi rezultatul anchetelor sociale, dreptul la ajutorul de încălzire încetează, iar sumele încasate necuvenit se recuperează în condiţiile legii. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.