Economie

Ajutor de până la 3400 euro/ha pentru cultivatorii de plante aromatice

Miercuri, 30 iunie, este termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Teleorman în programul de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021. Acest program a fost adoptat prin Hotărârea nr. 652 a Guvernului României din 16 iunie 2021.

Așadar, cultivatorilor de plante aromatice li se acordă un ajutor de minimis, care, conform hotărârii menționate, reprezintă un “ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol”.

În Ghidul Solicitanților publicat de APIA sunt menționate culturile de plante aromatice eligibile, și anume busuioc, cimbru, coriandru, fenicul, muștar. De asemenea, tot în ghid sunt precizate producțiile minime corespunzătoare culturii înființate: 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc, 4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru, 800 kg sămânță/ha pentru coriandru, 650 kg sămânță/ha pentru fenicul și 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

Cât despre cuantumul pentru fiecare unitate de suprafață, se acordă 2600 euro/ ha pentru busuioc, 3400 euro/ha pentru cimbru, 100 euro/ha pentru coriandru, 200 euro/ha pentru fenicul și 150 euro/ha pentru muștar. Sumele acestea “se plătesc într-o singură tranșă în anul 2021 și se acordă numai pentru o singură cultură în anul de cerere”, potrivit ghidului.

Din informațiile transmise prin intermediul documentului publicat de APIA reiese că beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale și producătorii agricoli persoane juridice.

De asemenea, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite criterii, cum ar fi “să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare”, “să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru” în conformitate cu art. 5 lit. c) din hotărârea menționată. Pentru cei interesați, pe lângă acestea, mai sunt alte criterii în Ghidul Solicitanților.

Așadar, cererea de înscriere cuprinde următoarele documente: “copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant”, “copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021”, “împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz”, “copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea”, “adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză” și dovada unui cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie.

După depunerea cererii, reprezentanții APIA Teleorman vor efectua verificări privind existența suprafețelor și a culturilor declarate. Mai mult, până pe 15 octombrie 2021, solicitantul are obligația de a depune “dovada obținerii producției de plante” tot la centrul APIA Teleorman, care este reprezentată de următoarele documente: contractul de vânzare însoțit de factura sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, documentul de recepție emis de unitatea procesatoare, iar în situația în care beneficiarul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției minime obținute și utilizate prin documente contabile interne.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.