Social

AJOFM Teleorman – Zile libere pentru părinți

Guvernul a aprobat modul de acordare a zilelor libere pentru părinții care își supraveghează copiii până la 12 ani, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ.

Art. 1 din HG 217/2020 definește ca fiind zi liberă plătită în baza Legii 19/2020, orice zi lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Zilele libere se acordă doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.

Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:

  1. a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) adoptatorul;
  3. c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  4. d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  5. e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Nu pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în șomaj tehnic, concediu de odihnă/concediu fără plată, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum și angajații ai căror soți/soții nu înregistrează venituri.

Zilele libere pentru părinți se acordă în baza unei cereri însoţită de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor și de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, și nici nu se află concediu de odihnă sau fără plată.

Pentru fiecare zi liberă acordată părinților, angajatorul plăteste părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii și supusă impozitării și plății contribuțiilor, conform Codului Fiscal.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri și a documentelor, mai jos enumerate,la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București din raza în care își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia:

  1. a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  2. b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
  3. c) o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020;
  4. d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Documentele necesare decontării se depun prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Sumele pentru plata indemnizației vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, iar utilizarea acestora cu altă destinație decât plata cheltuielilor de personal, atrage răspunderea penală.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.