Social

AJOFM Teleorman / Luna mai a fiecărui an este declarată “Luna promovării economiei sociale”

În cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman funcționează Compartimentul Economie Socială, compartiment care are ca principală atribuție atestarea întreprinderilor de economie socială, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, fiind definită ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil prevazut de lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Grupul vulnerabil este reprezentat de persoanele sau familii care riscă să își piardă capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială, conform art. 6 lit. h), din Legea 219/2016 privind economia socială și art. 6 lit. p), din Legea asistenței sociale nr. 292/2011).

Obiectivele economiei sociale sunt următoarele: consolidarea coeziunii economice şi sociale; ocuparea forţei de muncă; dezvoltarea serviciilor sociale.

Activități de interes general ale entităților de economie socială sunt: producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Entitățile de economie socială sunt reprezentate de: întreprinderea socială; întreprinderea socială de inserție.

În acest sens, AJOFM Teleorman, a demarat acţiuni de informare, mediatizare şi promovare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială prin creşterea nivelului de înţelegere şi conştientizare a oportunităţilor şi contribuţiilor acestui domeniu la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială.

Prima acţiune organizată, de genul mesei rotunde, se va desfășura în data de 22 mai 2022, la sediul instituției.

Întâlnirea are ca scop mediatizarea prevederilor legale referitoare la atestarea şi certificarea entităţilor de economie socială, rolul întreprinderilor sociale şi al întreprinderilor sociale de inserţie, în crearea de valori sociale, precum şi informarea privind recentele modificări aduse cadrului legal aplicabil domeniului economiei sociale care contribuie la dezvoltarea locală, îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau provenite din categorii sociale vulnerabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr.1, jud. Teleorman.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.