Economie

Acțiune de informare derulată de ITM Teleorman / “Viitorul tău începe azi. Meriți ca munca ta să fie recunoscută”

În vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească “la negru” sau  “la gri”, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman desfășoară acțiunea de informare “Viitorul tău începe azi. Meriți ca munca ta să fie recunoscută”.

Inspecția Muncii a elaborat un pliant cu informații utile pentru lucrători în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu angajatorii.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman, distribuie pliantul “Viitorul tău începe azi. Meriți ca munca ta să fie recunoscută”,  în locurile de muncă în care se desfășoară acțiuni de control, cât și în locuri consacrate ca având afluență de persoane, piețe, târguri, primării, gări, autogări, stații de transport în comun, etc, inclusiv în mediul rural și, totodată, prin afișare la avizierul inspectoratului.

În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman reamintește următoarele: contractul individual de muncă se încheie numai în formă scrisă pe durată nedeterminată și, uneori, pe durată determinată; contractul de muncă se încheie în formă scrisă înainte de a începe activitatea, iar “perioada de probă” se desfășoară după semnarea contractului individual de muncă; contractul individual de muncă trebuie să conțină: – data începerii activității; durata contractului (nedeterminată/determinată); locul muncii, funcția/meseria; durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă); concediul de odihnă; salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru 8h/zi); obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar pentru salariat îi revine angajatorului; tipuri de contracte individuale de muncă: contract individual de muncă; contract cu clauză de telemuncă; contract de muncă temporară; contract individual de muncă la domiciliu; contract de ucenicie; încadrarea în muncă a tinerilor cu vârsta sub 15 ani este interzisă. Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Tinerii care au împlinit vârsta de 15 ani pot fi angajați în baza contractului individual de muncă, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, numai dacă munca prestată nu le pune în pericol sănătatea și pregătirea profesională.

Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar sau în numerar. Plata în natură a unei părți din salariu este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Pentru salariații cărora angajatorul le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară.

Durata normală a timpului de muncă:  norma întreagă – 8 ore pe zi (timp de 5 zile) și de 40 de ore pe săptămână; durata maximă – 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare; durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Munca suplimentară: timp de muncă > 40 de ore/săptămână; munca suplimentară necesită acordul salariatului (cu excepția cazului de forță majoră); efectuarea muncii suplimentare peste durata maximă este interzisă (cu excepția cazului de forță majoră) ; munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia; imposibilitatea compensării prin ore libere plătite = spor la salariu ≥ 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia. Munca de noapte:- munca prestată între orele 22.00 – 6.00; salariatul de noapte: efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru; – efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;

durata normală a timpului de lucru nu va depăși o medie de 8 ore pe zi (calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea repausului săptămânal).

Sărbătorile legale – pentru zilele de sărbătoare legală în care nu se acordă zile libere, se va plăti un spor la salariul de bază de minimum 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Este în defavoarea salariatului să accepte ca o parte din munca efectiv prestată de el să-i fie plătită “la negru”, pe lângă salariul declarat și fiscalizat.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.