Economie

Abateri identificate de Camera de Conturi Teleorman la unităţile administrativ-teritoriale din judeţ / Azi – Plosca, Scurtu Mare, Seaca

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman.

În cazul Primăriei Plosca, în urma auditului Camerei de Conturi Teleorman s-a constatat că, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2011-2013, nu s-a înregistrat în evidenţa contabilă a Primăriei Plosca majorarea valorilor lucrărilor de investiţii realizate şi finalizate la aceste active fixe, în sumă totală de 1.309.920, 17 lei, din care suma de 779.331, 35 lei este aferentă anului 2011, suma de 187.351 lei este aferentă anului 2012, iar suma de 343.237,35 lei este aferentă anului 2013.

De asemenea, la Primăria Plosca, nu s-a stabilit, inregistrat în evidenţa fiscală şi contabilă, urmărit şi încasat taxa datorată bugetului local de Asociaţia Crescătorilor de Animale din comuna Plosca, pentru terenul închiriat din proprietatea UATC Plosca, în perioada 2010-2014, în suprafaţă de 540 ha, taxă ce reprezintă obligaţia fiscală a chiriaşului.

La Primăria Scurtu Mare, în acţiunea de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din patrimoniul UATC Scurtu Mare, organizată din Dispoziţia nr 211/04.12.2013, emisă de ordonatorul principal de credite al bugetului local, la finele anului 2013, nu au fost cuprinse toate bunurile însuşite prin HCL nr. 6/24.04.2011, aşa cum prevedea Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completarile ulterioare. Astfel, nu au fost inventariate elemente de natura activelor ca drumuri comunale 117 poziţii, poduri şi podeţe 27 poziţii, parc public, drumuri exploatare 68 poziţii, cămin cultural, şcoli şi terenurile aferente acestora, precum şi islazul comunal.

În cazul Primăriei Seaca, nu au fost utilizate procedurile de executare silită a acelor contribuabili ai bugetului local care nu-şi plătesc de bună voie obligaţiile bugetare restante, fapt ce a determinat ca totalul creanţelor restante, reprezentând impozite şi taxe din proprietate, evidenţiate în contul de execuţie bugetară, la finele anului 2012, în valoare de 4 262.825 lei, să crească, la finele anului 2013, la valoarea de 297.281 lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.