Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Troianul – Din bugetul local a fost achitată taxa de salubrizare pentru 1.960 de persoane, fără ca încasările să acopere costul serviciului

Obiectivele principale ale acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, pe parcursul anului 2016, s-au concretizat la nivel local la verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Troianul s-a desfăşurat în perioada 12.09.2016 – 14.10.2016 , iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi se arată că, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2014 -2016, din bugetul local al comunei Troianul au fost efectuate plăţi reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere pentru 1.960 persoane, fără ca taxa specială de salubrizare stabilită şi încasată de la contribuabili, să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare.

De asemenea, potrivit informaţiilor furnizate, Primăria comunei Troianul nu a constitut garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% prevăzută în contractul de lucrări încheiat, ce are ca obiect execuţia obiectivului de investiţii „Bază sportivă tip I, stadion comunal, în comuna Troianul, judeţul Teleorman”.

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, raportul Camerei de Conturi arată cum, la nivelul Primăriei comunei Troianul, pentru majorările de întârziere, calculate pentru neachitarea la termenele legale de plată a impozitelor şi taxelor locale, nu au fost emise şi comunicate contribuabililor documentele care atestă dreptul de creanţă (decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii) şi nu a fost înregistrate în evidenţa contabilă cuantumul acestor creanţe, pentru exerciţiul bugetar al anului 2015.

Pe de altă parte, potrivit informaţiilor furnizate, la nivelul Primăriei comunei Troianul, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate de bunăvoie de contribuabilii la termenele legale de plată, nu a fost dispusă/aplicată nici o procedură de executare silită pentru încasarea acestora la bugetul local.

În ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, potrivit raportului Camerei de Conturi, în evidenţa contabilă a Primăriei comunei Troianul, la data de 31.12.2015, este înregistrat şi raportat, prin situaţiile financiare, un sold al creanţelor bugetului local în sumă de 431.938,29 lei, reprezentând valoarea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice. Întrucât, la data efectuării misiunii de audit entitatea, nu a putut prezenta documente justificative – Lista de rămăşită, balanţă de verificare a contului analitic, ş.a., întocmite după evidenţa analitică pe plătitor, nu se poate trage o concluzie asupra exactităţii şi realităţii soldului prezentat în balanţa de verificare sintetică şi raportat prin situaţiile financiare, întocmite la data de 31.12.2015, deoarece nu se poate face comparaţie între datele din evidenţa fiscală (pe plătitor) cu datele din evidenţa contabilă a creanţelor la finele exerciţiului bugetar. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.