Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Trivalea Moşteni – Staţia de apă Hârleşti a fost dezmembrată şi vândută la fier vechi

Obiectivele principale ale acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman s-au concretizat la nivel local la verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Misiunile de audit/control efectuate au avut ca obiectiv auditarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile, cât şi controlul modului de gestionare a patrimoniului administrat de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Trivalea Moşteni s-a desfăşurat în perioada 05.09.2016 – 30.09.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Primăria a decontat, fără bază legală, contravaloarea taxelor de eliberare a atestatelor de pregătire profesională pentru doi angajaţi

 

În ceea ce calitatea gestiunii economico-financiare, în raportul Camerei de Conturi se arată cum, la nivelul Primăriei comunei Trivalea Moşteni, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor creanţele cuvenite bugetului local provenind din amenzile contravenţionale aplicate de diferiţi agenţi constatatori, în perioada 2009 – 2015.

De asemenea, la data încheierii misiunii de audit, dreptul la acţiune al compartimentului de impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Trivalea Moşteni, de a cere executarea silită a creanţelor cuvenite bugetului local reprezentând amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate, în valoare totală de 29.368 lei, s-a stins prin prescripţie, pentru că nu a fost exercitat în termen de 5 ani, de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere.

Totodată, în cursul exerciţiului financiar al anului 2015, prin casieria entităţii auditate s-a decontat în numerar, fără bază legală, către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Teritorială Teleorman, contravaloarea taxelor de eliberare a atestatelor de pregătire profesională pentru doi conducători auto, persoane care, la data efectuării plăţilor, erau angajaţi ai Primăriei comunei Trivalea Moşteni.

Pe de altă parte, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în anul 2013, S.C. TRIV S.R.L. Trivalea Moşteni, societate al cărei capital social este deţinut în totalitate de U.A.T.C. Trivalea Moşteni, a livrat unei societăţi comerciale din Turnu Măgurele, 12.960 kg fier vechi provenit din dezmembrarea Staţiei de apă Hârleşti şi 2.200 kg fier vechi provenit din dezmembrarea a 3 motoare electrice aparţinând Staţiei de apă Hârleşti (bunuri care fac parte din domeniul privat al Comunei Trivalea Moşteni), fapt ce a condus la încasarea unor venituri nelegale şi prejudicierea bugetului local al U.A.T.C. Trivalea Moşteni cu suma de 14.453,00 lei.

 

Bunurile primite în urma unei sponsorizări constând dintr-un imobil situat în comuna Trivalea Moşteni nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă

 

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, potrivit datelor furnizate, în exerciţiul bugetar al anului 2015, organele fiscale din cadrul Primăriei comunei Trivalea Moşteni nu au dispus măsurile de executare silită pentru încasarea creanţelor cuvenite bugetului local, reprezentând impozitul pe mijloacele de transport, datorate şi neachitate de bunăvoie de contribuabilii – persoane fizice la termenele legale de plată.

De asemenea, urmare a verificării modului de stabilire, evidenţiere şi urmarire a încasării veniturilor proprii ale bugetului local, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, se constată faptul U.A.T.C. Trivalea Moşteni nu a dispus măsurile de executare silită prevăzute de normele legale în vigoare, în vederea încasării creanţelor bugetare provenind din execuţia contractelor de închiriere a terenului din islazul comunei.

În ceea ce priveşte exacitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, raportul dat publicităţii de Camera de Conturi arată că, arată că U.A.T.C. Trivalea Moşteni, nu a înregistrat în evidenţa contabilă bunurile primite în urma unei sponsorizări constând dintr-un imobil situat în comuna Trivalea Moşteni care cuprinde mai multe bunuri (precum staţie de apă, puţuri de apă) şi nu a efectuat inventarierea acestor active. În acest caz, se arată în raportul Camerei de Conturi, suma estimată a abaterii este de 61.000 de lei.

De asemenea, potrivit informaţiilor furnizate, la nivelul Primăriei comunei Trivalea Moşteni nu a fost organizată şi condusă contabilitatea analitică a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale pe fiecare obiect de evidenţă, pentru perioada exerciţiilor bugetare 2013 – 2015, iar aceste elemente patrimoniale nu au fost date în răspundere gestionară sau în folosinţă, după caz, salariaţilor ori administratorilor entităţii.

Totodată, urmare a verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la data de 31.12.2015 există neconcordanţe între datele înregistrate în evidenţa fiscală (creanţele neîncasate, cuvenite bugetului U.A.T.C. Trivalea Moşteni, preluate în Lista de rămăşiţă la data de 31.12.2015), în valoare totală de 672.185 lei şi datele înregistrate în evidenţa contabilă (cont 464 “Creanţele bugetului local”), preluate în Balanţa de verificare la 31.12.2015, în valoare de 259.374,13 lei. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 260.000 de lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.