Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Tătărăştii de Jos – Membrii comisiei de fond funciar, printre care primarul şi viceprimarul, au încasat sporuri de dificultate de 450.000 de lei

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman.

 

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Tătărăştii de Jos a fost desfăşurat în perioada 11.07.2016 – 12.08.2016,  iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Primarul, viceprimarul şi alţi 4 funcţionari din Primărie au încasat, ilegal, spor de dificultate pentru participarea la comisia de fond funciar

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, raportul Camerei de Conturi Teleorman arată cum, în exerciţiul bugetar al anului 2015, la nivelul U.A.T.C. Tătărăştii de Jos, s-au acordat şi achitat nelegal primarului, viceprimarului, unui număr de 4 funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului, cât si unei persoane din afara entităţii auditate, membri în comisia de fond funciar, drepturi de personal sub forma sporului de dificultate pentru participarea la comisia locală de fond funciar în procent de 50% din salariul de bază lunar sau indemnizaţia lunară, pentru care au fost achitate necuvenit către bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale contribuţiile angajatorului aferente acestui spor. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 450.000 de lei.

De asemenea, se mai arată în raport, urmare a verificărilor efectuate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de U.A.T.C. Tătărăştii de Jos şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni, pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, s-a constatat că această acţiune nu s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor legale.

 

Primăria nu a încasat chiria pentru islazul comunal

 

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, în raportul dat publicităţii se arată că, în exerciţiul bugetar al anului 2015, creanţele cuvenite bugetului local al comunei Tătărăştii de Jos, reprezentând impozitul pe terenul extravilan, nu au fost stabilite conform prevederilor legale în vigoare, pe baza declaraţiilor anuale depuse de contribuabili sau prin impunere din oficiu din partea organului fiscal abilitat de lege, deoarece în această perioadă organele fiscale ale Primăriei Tătărăştii de Jos nu au întocmit şi nu au comunicat contribuabililor documentele care să ateste crearea dreptului de creanţă, şi anume deciziile de impunere pentru impozitele locale datorate şi deciziile de calcul accesorii pentru majorările de întârziere datorate de contribuabilii care nu şi-au achitat de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate bugetului local la termenele legale de plată. Abaterea reţinută are caracter de continuitate, fiind constatată şi în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2011 – 2014.

Totodată, în exerciţiul bugetar al anului 2015, pentru terenul în suprafaţă de 422,12 ha, reprezentând izlazul comunal, aflat în patrimoniul U.A.T.C. Tătărăştii de Jos, închiriat Asociaţiei Crescătorilor de Animale Tătărăştii de Jos, organele fiscale ale Primăriei comunei Tătărăştii de Jos nu au emis documentele care atestă dreptul de creanţă pentru chiria cuvenită bugetului local, nu s-au înregistrat în evidenţa fiscală şi contabilă, nu s-au comunicat, urmărit şi încasat la termenele contractuale, creanţele cuvenite bugetului local. Abaterea menţionată are caracter de continuitate, fiind constatată şi în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2014, precum şi în exerciţiul bugetar al anului 2016.

 

Creanţe provenite din impozite, în valoare de 241.410 lei, neînregistrate în evidenţele contabile ale Primăriei

 

În ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că la data de 31.12.2015, nu sunt înregistrate în evidenţele contabile ale Primăriei Tătărăştii de Jos, creanţe cuvenite bugetului U.A.T.C. Tătărăştii de Jos, provenite din impozite pe terenurile extravilane, datorate de contribuabili şi înscrise în evidenţele fiscale, în sumă totală de 241.410 lei.

De asemenea, din verificările efectuate asupra modului de organizare şi conducere a contabilităţii activelor fixe aflate în patrimoniul U.A.T.C. Tătărăştii de Jos, s-a constatat că în exerciţiul bugetar al anului 2015, la nivelul Primăriei Tătărăştii de Jos nu a fost organizată şi condusă contabilitatea analitică a activelor fixe pe fiecare obiect de evidenţă.

Pe de altă parte, în urma verificărilor efectuate, se constată că la data de 31.12.2015, nu a fost condusă evidenţa bunurilor aflate în patrimoniul U.A.T.C. Tătărăştii de Jos pe tipuri de proprietate publică şi privată şi nu sunt înregistrate în evidenţele contabile ale Primăriei Tătărăştii de Jos bunuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale în valoare totală de 937.939 lei. (Violeta Mocanu)

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.