Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Sfinţeşti – Membrii comisiei de fond funciar au încasat, în doi ani, sporuri de aproape trei miliarde de lei

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman. Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Sfinţeşti a fost desfăşurat în perioada 20.10.2016 – 11.11.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, se arată în raportul făcut public de Camera de Conturi, în perioada iulie 2014 – iulie 2016, în baza dispoziţiilor primarului comunei Sfinţeşti, s-au acordat şi achitat nelegal, lunar, membrilor comisiei de fond funciar drepturi de personal, sub forma sporului de dificultate în procent de 50% din salariul de bază, pentru care au fost achitate necuvenit către bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, contribuţiile angajatorului aferente acestui spor. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 297.000 de lei.

Totodată, potrvit informaţiilor furnizate, în perioada 03.02.2015 – 27.05.2016, prin falsificarea semnăturii ordonatorului principal de credite pe ordinele de plată, de către persoana care în perioada mai sus menţionată îndeplinea atribuţii de contabil în cadrul Primăriei Comunei Sfinţeşti, din bugetul local au fost plătite nelegal contravaloarea unor bunuri care, până la data efectuării misiunii de audit, nu au fost recepţionate de la furnizor. Suma estimată a abaterii este de 52.000 de lei.

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, urmare a verificării modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor proprii, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, se constată faptul că în exerciţiile bugetare ale anilor 2013 – 2015, pentru un contribuabil persoană fizică, şi un contribuabil persoană juridică, identificaţi în timpul misiunii de audit, care nu şi-au achitat de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate bugetului local al comunei Sfinţeşti la termenele legale de plată, entitatea auditată nu a procedat la aplicarea procedurilor de executare silită pentru încasarea creanţelor cuvenite bugetul local.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), potrivit informaţiilor furnizate, urmare a verificărilor efectuate cu privire la organizarea şi funcţionarea formelor de control intern se constată faptul că la nivelul U.A.T.C. Sfinţeşti, deşi au fost dispuse măsuri pentru organizarea sistemului de control intern/managerial, acesta nu este organizat şi nu funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare. (Violeta Mocanu)

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.