Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Salcia – Secretarul Primăriei a fost menţinut în funcţie, deşi nu îndeplinea criteriile legale de ocupare a acesteia

Ca urmare a acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, în anul 2016, a rezultat o serie de deficienţe care au avut ca efect producerea unor prejudicii în gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Neregulile constatate au fost multiple, de la achiziţii nejustificate şi plăţi fictive, până la lipsa de interes pentru încasarea veniturilor proprii. Pe de altă parte, lipsa de claritate şi caracterul interpretabil al unor acte normative au avut un impact major asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor supuse auditării sau verificării şi multe dinte abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Salcia s-a desfăşurat în perioada 28.03.2016 – 29.04.2016, precum şi în perioada 28.03.2016 – 29.04.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Documentaţie tehnico-economică pentru modernizarea unor străzi care nu sunt în evidenţele cadastrale

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, urmare a verificărilor efectuate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul U.A.T.C Salcia şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, s-a constatat faptul că operaţiunea nu a fost efectuată potrivit reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, în raportul Camerei de Conturi se arată cum, U.A.T.C. Salcia deţine în patrimoniu public străzi şi drumuri, pentru care exista aprobată documentaţia tehnico-economică în vederea modernizării lor, fără ca acestea să fie înregistrate în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 294.000 de lei.

Pe de altă parte, urmare a verificărilor efectuate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Şcolii Gimnaziale Salcia şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, s-a constatat faptul că operaţiunea nu a fost efectuată potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

Secretarul Primăriei a fost menţinut în funcţie, deşi nu îndeplinea criteriile legale de ocupare a acesteia

 

Totodată, potrivit informaţiilor furnizate, în perioada 01.01.2013-04.02.2016 a fost menţinut în funcţia publică de conducere de secretar al comunei Salcia, pentru ocuparea căreia, sub sancţiunea eliberării din funcţie (începând cu data de 01.01.2013), erau necesare studii superioare juridice sau administrative absolvite şi dovedite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi i s-au achitat fără bază legală, din bugetul local al comunei Salcia, venituri salariale aferente acestei funcţii, în condiţiile în care nu a dobândit studiile necesare (calificarea) să o ocupe şi să o exercite. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 91.000 de lei.

Mai mult, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în perioada octombrie 2014 – martie 2016, au fost acordate nelegal şi achitate necuvenit administratorului financiar al Şcolii Gimnaziale Salcia (angajat cu jumătate de normă), indemnizaţie de conducere aferentă funcţiei de contabil şef în procent de 25%, aspect care a condus la calcularea eronată şi acordare necuvenită a altor drepturi salariale care se stabilesc în raport cu aceasta.

De asemenea, în perioada octombrie 2014 – martie 2016, a fost acordat nelegal şi achitat necuvenit administratorului financiar al Şcolii Gimnaziale Salcia, spor pentru controlul financiar preventiv de 25%, aplicat asupra salariului de bază care include şi indemnizaţia de conducere de 25%, faţă de un spor de 10% legal cuvenit.

Pe de altă parte, în urma efectuării acţiunii de control cu tema „Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate unităţilor administrativ teritoriale de la bugetul de stat, prin MDRAP, pentru modernizarea drumurilor de interes local clasificate şi alimentarea cu apă a satelor ”, s-a constatat faptul că Primăria Comunei Salcia a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat prin intermediul bugetului M.D.R.A.P. pentru subprogramul “Modernizarea satului românesc” în baza a două contracte de finanţare. Astfel, Primăria comunei Salcia a solicitat şi utilizat în mod eronat, de la bugetul de stat prin M.D.R.A.P., sume mai mari de 771.761 lei, cu nerespectarea prevederilor legale privind finanţarea cheltuielilor pentru restul lucrărilor de executat. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 959.000 de lei, se arată în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi. (Violeta Mocanu)

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.