Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Poeni – Impozite calculate după ureche şi plăţi fără bază legală pentru bunuri şi servicii

Ca urmare a acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, în anul 2016, a rezultat o serie de deficienţe care au avut ca efect producerea unor prejudicii în gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Neregulile constatate au fost multiple, de la achiziţii nejustificate şi plăţi fictive, până la lipsa de interes pentru încasarea veniturilor proprii. Pe de altă parte, lipsa de claritate şi caracterul interpretabil al unor acte normative au avut un impact major asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor supuse auditării sau verificării şi multe dintre abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Poeni s-a desfăşurat în perioada 21.03.2016 – 29.04.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în exerciţiile bugetare ale anilor 2013 – 2015, din bugetul local al comunei Poeni au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite, fără bază legală, cheltuieli cu servicii de audit public intern achiziţionate de entitatea auditată în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană care nu îndeplineşte condiţiile legale de a profesa (exercita) activitatea de audit public intern în instituţiile publice. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 27.000 de lei.

De asemenea, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în exerciţiul bugetar al anului 2015, din creditele bugetare aprobate pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi eficientizarea iluminat stradal în localitatea Poeni, judeţul Teleorman” Primăria comunei Poeni a efectuat plăţi fără bază legală către executant, reprezentând contravaloarea lucrărilor “Verificare corectitudine montaj, cap. de lucrări ATE11J” – manoperă, lucrări ce reprezintă costuri în sarcina exclusivă a executantului contractului încheiat. Suma estimată a abaterii în acest caz este de 26.000 de lei.

Pe de altă parte, în exerciţile bugetare ale anilor 2013 – 2015, din bugetul local al Primăriei comunei Poeni au fost efectuate plăţi fără bază legală pentru achiziţia de bunuri – dulciuri ş răcoritoare distribuite sub formă de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, care nu sunt strict legate, nu sunt în interesul activităţii unităţii administrativ teritoriale ş sunt interzise a fi achiziţoinate de autorităţile publice.

Totodată, potrivit datelor furnizate, în perioada octombrie 2014 – aprilie 2016, a fost acordată nelegal şi achitată necuvenit administratorului financiar al Şcolii Gimnaziale nr.1 Poeni (angajat cu jumătate normă), indemnizaţie de conducere urmare a asimilării eronate a acestei funcţii unei funcţii de conducere, respectiv cea de contabil şef, în condiţiile în care nu are în subordine alt personal angajat.

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, potrivit informaţiilor furnizate, pentru contribuabilii persoane juridice, cu sediul în comuna Poeni, entitatea auditată a stabilit, înregistrat în evidenţa contabilă şi încasat eronat, pentru clădirile a căror valoare de inventar nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2015, un impozit pe clădiri în cotă procentuală de 1% din valoarea de inventar a clădirii, faţă de o cotă procentuală de 30% – 40%, conform prevederilor legale în domeniu.

De asemenea, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2015, prin hotărâri ale consiliului local a fost stabilit eronat, nivelul impozitului pe terenul din extravilanul localităţii, fapt ce a generat stabilirea, înregistrarea şi încasarea la bugetul local al comunei Poeni a unui cuantum mai mic decât cel legal cuvenit, pentru această categorie de impozit local. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.