Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Orbeasca – Membrii comisiei de fond funciar, printre care primarul şi viceprimarul, au încasat ilegal sporuri de peste 300.000 de lei într-un an de zile

Obiectivele principale ale acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, pe parcursul anului 2016, s-au concretizat la nivel local la verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Orbeasca s-a desfăşurat în perioada 16.08.2016 – 16.09.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în urma verificărilor efectuate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţnute de U.A.T.C. Orbeasca şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni, pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, s-a constatat că această acţiune nu s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, în urma analizării modului de efectuare a reevaluării activelor fixe corporale efectuată la nivelul Primăriei comunei Orbeasca în luna decembrie 2013, s-a constatat că această operaţiune nu s-a realizat în conformitate cu prevederile legale.

Pe de altă parte, în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi se arată că, în exerciţiul bugetar al anului 2015 s-au acordat şi achitat nelegal primarului, viceprimarului, secretarului, unui funcţionar public din aparatul primăriei cât şi unei persoane din afara entităţii auditate, membri în comisia de fond funciar, drepturi de personal sub forma sporurilor de dificultate pentru participarea la comisia locală de fond funciar în procent de 50% din indemnizaţia lunară sau din salariul de bază lunar, pentru care au fost achitate către bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, contribuţiile angajatorului aferente acestui spor. Suma estimată a abaterii în acest caz este de 316.000 de lei.

Totodată, potrivit datelor furnizate, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2014 – 2016, au fost acordate consilierilor locali indemnizaţii de sedinţă mai mari decât cele stabilite prin actele normative în vigoare, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 45.000 de lei.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielile de personal, s-a constatat că în perioada exerciţiilor bugetare 2014 – 2016, persoanei desemnate cu exercitarea vizei de control financiar preventiv i s-a acordat şi achitat necuvenit un spor în procent de 25%, aplicat la salariul de bază, faţă de un spor în procent de 10%, legal cuvenit.

În exerciţiul bugetar al anului 2015, în raportul Camerei de Conturi se arată că a fost achitată din bugetul U.A.T.C. Orbeasca suma totală de 179.800 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de pază prestate Primăriei Orbeasca de o societate comercială care nu întruneşte condiţiile legale de efectuare a acestor servicii deoarece nu are ca obiect principal de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori şi nu deţine licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române. Abaterea constatată este valabilă în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2014, dar şi în anul 2016, până la data încheierii misiunii de audit financiar, iar suma estimată a abaterii în acest caz este de 638.000 de lei.

Totodată, s-a mai constatat în cadrul misiuniii de audit că, în exerciţiile bugetare ale anilor 2015 şi 2016, din creditele bugetare aprobate au fost achiziţionate şi decontate nelegal bunuri şi servicii şi au fost achitate cheltuieli de personal, care nu sunt strict legate de obiectul de activitate al entităţii, nu sunt în interesul activităţii unităţii administrativ – teritoriale şi sunt interzise a fi achiziţionate de prevederile legale aplicabile. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 72.000 de lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.