Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Măldăieni – Centrală termică pentru şcoală, cumpărată la suprapreţ

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman. Astfel, fie că este vorba de achiziţii nejustificate, fie că sunt făcute plăţi fictive, autorităţile publice locale se întrec, se pare, în proasta gestionare a banului public.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Măldăieni a fost desfăşurat în perioada 08.08.2016 – 09.09.2016 , iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în raportul Camerei de Conturi se arată că în exerciţiul bugetar al anului 2015 s-au acordat şi achitat nelegal primarului, secretarului şi celorlalţi membri în comisia de fond funciar, drepturi de personal sub forma sporurilor de dificultate pentru participarea la comisia locală de fond funciar, în procent de 49% din indemnizaţia lunară sau din salariul de bază lunar, pentru care au fost achitate necuvenit către bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, contribuţiile angajatorului aferente acestui spor. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 243.000 de lei.

Totodată, potrivit informaţiilor furnizate, în perioada exerciţiilor bugetare 2014 – 2016 din bugetul local al comunei Măldăieni au fost achitate servicii de salubrizare, prestate către utilizatorii persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul în comuna Măldăieni, fără ca nivelul taxei speciale instituite de consiliul local să acopere costul efectiv al prestării acestui serviciu.

Potrivit informaţiilor furnizate, urmare a verificărilor efectuate privind realizarea obiectivului de investiţii „Centrală termică la Şcoala nr. 1 Măldăieni”, s-a constatat faptul că Primăria Comunei Măldăieni a contractat serviciile de dirigenţie de la două societăţi furnizoare în valoare de 4.000 lei iar plata contravalorii acestor servicii a fost efectuată de către Şcoala Gimnazială Măldăieni fără ca între acest ordonator terţiar de credite şi prestatori să existe relaţii contractuale, iar situaţiile de lucrări întocmite de executantul lucrărilor de investiţii nu poartă viza dirigintelui de şantier pentru confirmarea cantităţilor de lucrări executate

De asemenea, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, achiziţionarea centralei termice s-a realizat la un preţ supraevaluat de 28.020 lei cuprins în situaţiile de plată, faţă de 16.655 lei, cât este cel din extrasul preţurilor oferite de firma furnizoare pe site-ul acesteia, cu 11.365 lei mai mult decât preţul din ofertă

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, potrivit datelor furnizate, la nivelul Primăriei comunei Măldăieni pentru majorările de întârziere, calculate pentru neachitarea la termenele legale de plată a impozitelor şi taxelor locale, nu au fost emise şi comunicate contribuabililor documentele care atestă dreptul de creanţă şi nu a fost înregistrate în evidenţa contabilă cuantumul acestor creanţe, pentru exerciţiul bugetar al anului 2015.  Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 185.000 de lei.

Totodată, la nivelul Primăriei comunei Măldăieni, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate de bunăvoie de contribuabilii la termenele legale de plată nu a fost dispusă/aplicată nici o procedură de executare silită pentru încasarea acestora la bugetul local.

Mai mult, la 31.12.2015 în evidenţa contabilă a Primăriei comunei Măldăieni nu au fost înregistrate veniturile realizate din furnizarea apei potabile către utilizatorii serviciului de alimentare cu apă din localitate, creanţe care nu au fost cuprinse şi raportate în situaţiile financiare întocmite la 31.12.2015 de către entitatea auditată. (Violeta Mocanu)

2 Comments

  1. Nu este un caz izolat.

    • pana nu-i suspenda din functii pe cei vinovati si nu le pune sechestru pe avere, pana la judecarea definitiva, primariile vor fi un fel de pusculita din care se fura in draci ! Urmeaza ani de zile procese in instante, in timpul asta hotii fura in continuare si tot asa…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.