Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Lunca – Au fost decontate convorbiri telefonice în Uniunea Europeană, SUA sau Canada

Ca urmare a acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, în anul 2016, a rezultat o serie de deficienţe care au avut ca efect producerea unor prejudicii în gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Neregulile constatate au fost multiple, de la achiziţii nejustificate şi plăţi fictive, până la lipsa de interes pentru încasarea veniturilor proprii. Pe de altă parte, lipsa de claritate şi caracterul interpretabil al unor acte normative au avut un impact major asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor supuse auditării sau verificării şi multe dinte abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Lunca s-a desfăşurat în perioada 25.04.2016 – 27.05.2016 , precum şi în perioada 25.04.2016 – 27.05.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Deşi a fost plătită o firmă pentru realizarea inventarierii, operaţiunea a fost efectuată de angajaţii Primăriei

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, raportul Curţii de Conturi arată că, urmare a verificărilor realizate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniu U.A.T.C Lunca şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, se constată faptul că operaţiunea nu a fost efectuată potrivit reglementărilor legale în vigoare. Deşi au fost contractate şi decontate prestări de servicii pentru realizarea inventarierii pentru anul 2014, de la o societate comercială, operaţiunea de inventariere a fost realizată în fapt de către reprezentanţii entităţii verificate după cum rezultă din preambulul Procesului verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii încheiat la 01.04.2014.

De asemenea, în exerciţiul bugetar al anului 2015, la nivelul Primăriei comunei Lunca, din bugetul local au efectuate plăţi fără bază legală pentru decontarea cheltuielilor cu convorbirile telefonice internaţionale (pentru posturile de telefonie fixă), efectuate în ţări din Uniunea Europeană (Spania, Italia, Grecia, Germania, Marea Britanie), S.U.A., Canada care nu sunt strict legate şi nu sunt în interesul activităţii unităţii administrativ teritoriale.

Pe de altă parte, în luna decembrie 2015, din bugetul local al comunei Lunca au fost decontate nelegal, în numerar c/v unor bonuri fiscale emise de o societate comercială din Turnu Măgurele, care nu au calitatea de documente justificative în baza cărora nu pot fi efectuate plăţi din creditele bugetare aprobate, întrucât în conţinutul lor, la rubrica denumirea produsului/serviciului achiziţionat, este menţionată generic formula “produse industriale”.  În fapt, bonurile decontate fără bază legală nu cuprind informaţiile obligatorii referitoare la denumirea fiecărui bun livrat, preţul sau tariful unitar, cantitatea achiziţionată, valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, elemente minime necesare care să ateste realitatea şi exactitatea produselor aprovizionate şi achitate din bugetul local.

Totodată, în luna noiembrie 2015, din bugetul local al comunei Lunca au fost efectuate plăţi fără bază legală, care nu sunt strict legate şi nu sunt în interesul activităţii entităţii auditate, pentru finanţarea cheltuielilor unei asociaţii sportive constând în taxe sportive 2015 şi fără să aibă la bază o asociere reală şi legală, aprobată de consiliul local, din care că rezulte obligaţii şi beneficii pentru autoritatea publică locală.

De asemenea, operaţiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni aferentă exerciţiului bugetar al anului 2015, pentru care au fost contractate servicii de la societate comercială, nu a fost realizată faptic, pe teren, drept pentru care nu poate fi stabilită realitatea elementelor patrimoniale deţinute de unitatea de învăţământ, iar serviciile contractate în scopul efectuării acţiunii de inventariere, şi decontate din fondurile publice, nu au fost prestate de societatea comercială, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

 

Dezinteres pentru colectarea taxelor şi impozitelor

 

Cât despre modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, la nivelul U.A.T.C. Lunca, pentru creanţele bugetare restante la data de 31.12.2014 precum şi pentru cele aferente anului 2015 (impozit pe teren, impozit pe clădiri, impozit pe mijloace de transport) neîncasate la termenele legale de plată datorate de contribuabilii – persoane fizice şi juridice, nu a fost dispusă/aplicată nici o măsură de executare silită pentru încasarea acestora la bugetul local.

Totodată, la nivelul Primăriei comunei Lunca, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor, urmărite şi încasate la bugetul local toate creanţele cuvenite bugetului local provenind din amenzile contravenţionale aplicate de diferiţi agenţi constatatori, în perioada 2011 – 2015, persoanelor fizice care au domiciliul în comuna Lunca. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.