Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Cervenia – Sporuri acordate după ureche şi chirii neîncasate

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Cervenia a fost desfăşurat în perioada 03.05.2016 – 27.05.2016 , iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Neconcordanţe majore între evidenţa fiscală şi evidenţa contabilă; suma estimată a abaterii este de 965 mii lei

 

Potrivit raportului dat publicităţii de Camera de Conturi Teleorman, în ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, în urma controlului s-a constată că la nivelul Primăriei comunei Cervenia s-au constatat neconcordanţe ale datelor înregistrate în evidenţa fiscală şi a datelor înregistrate în evidenţa contabilă, întrucât nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă toate creanţele cuvenite bugetului local, provenind din impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 965 mii lei.

În ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), raportul Camerei de Conturi arată cum în perioada martie 2013 – mai 2015, U.A.T.C.Cervenia a achiziţionat în mod direct servicii de audit public intern fără ca furnizorul acestor servicii să fie atestat sau autorizat să presteze astfel de activităţi, suma estimată a abaterii fiind de 23 mii lei.

 

Primăria nu a încasat chiria şi taxa pe teren pentru 40 de hectare din islazul comunal

 

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, urmare a verificării modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Cervenia, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, s-a constatat faptul că U.A.T.C. Cervenia nu a stabilit, înregistrat în evidenţa fiscală şi contabilă, urmărit şi încasat impozitul pe clădiri, impozitul pe terenul intravilan şi pe terenul extravilan datorat de un contribuabilul, aferent perioadei 2011 – 2015, şi nu a sancţionat contribuabilul pentru nedepunerea la termen a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile datorate bugetului local. Suma estimată a abaterii în acest caz este de 22 mii lei.

De asemenea, la nivelul U.A.T.C. Cervenia, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate de bunăvoie la termenele legale de plată, de către contribuabili nu au fost calculate, emise documentele care atestă dreptul de creanţă, înregistrate în evidenţa analitică pe plătitor şi în evidenţa contabilă, comunicate şi încasate majorările de întârziere aferente. Camera de Conturi a stabilit o sumă estimată a abaterii de 227 mii lei în acest caz.

Totodată, urmare a verificării modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Cervenia, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, s-a constatat faptul că U.A.T.C. Cervenia nu a stabilit, înregistrat în evidenţa fiscală şi contabilă, urmărit şi încasat taxa pentru autorizaţia de construire datorată de un contribuabil, pentru anexele gospodăreşti situate în izlazul comunei Cervenia – şoproane în suprafaţă estimată de 60 m.p.

Pe de altă parte, urmare a verificării modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Cervenia, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege s-a constatat şi faptul că U.A.T.C. Cervenia nu a încasat în totalitate chiria şi taxa pe teren aferente suprafeţei de 40 ha din izlazul comunal închiriată, fără licitaţie, către persoane fizice.

 

Spor acordat ilegal administratorului financiar al Şcolii Gimnaziale Cervenia

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în raportul Camerei de Conturi se arată cum, în perioada mai 2013 – aprilie 2016, a fost acordată şi achitată necuvenit unui consilier în cadrul Primăriei comunei Cervenia, o majorare lunară a salariului de bază, fără ca în perioada respectivă, entitatea auditată să beneficieze, să implementeze sau să deruleze vreun proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile.

De asemenea, urmare a verificărilor efectuate privind modul de respectare a obligaţiilor ce decurg din executarea contractului de lucrari încheiat de Primăria comunei Cervenia având ca obiect executarea de şanţuri şi intrări în curţi pe drumul sătesc DS 592 s-a constatat faptul că entitatea auditată nu a respectat obligaţia de a prevede în contractul de achiziţie publică şi de a constitui garanţia de bună execuţie. În cazul drumului sătesc DS 592, arată raportul, nici lucrările nu au fost executate în conformitate cu detaliile tehnice din proiectul de execuţie, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 15 mii lei.

Totodată, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în perioada ianuarie 2014 – aprilie 2016, a fost acordat nelegal şi achitat necuvenit administratorului financiar al Şcolii Gimnaziale Cervenia, un spor pentru controlul financiar preventiv de 25%, faţă de un spor de 10%  legal cuvenit. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.